Samprofilering

När Huddinge kommun samverkar med externa aktörer, till exempel företag eller föreningar, finns ett regelverk för hur logotyperna ska placeras och för hur den grafiska formen ska se ut.

Det finns fyra sorters samverkan som påverkar hur Huddinge kommuns logotyp ska placera sig i förhållande till andra:

 1. Huddinge kommun är huvudman för evenemanget eller verksamheten.
 2. Någon annan är huvudman, och Huddinge kommun är medarrangör och ansvarar för en lika stor del av evenemanget eller verksamheten som huvudmannen gör.
 3. Huddinge kommun medverkar i evenemanget eller verksamheten, men utan att ha ansvar för det och är då underordnad samverkanspart.
 4. Huddinge kommun är likvärdig samverkanspart med andra aktörer i ett evenemang.

1. När Huddinge kommun är huvudman

När Huddinge kommun är den övergripande avsändaren ska Huddinge kommuns grafiska profil appliceras fullt ut. Det innebär att vår logotyp ska användas enligt den här manualen, och vara placerad i det grafiska elementet.

 • Placera de medverkande, men underordnade, arrangörerna och samverkansparternas logotyper i elementets högra del.
 • Om fler än tre logotyper förekommer, skriv ut namnen istället.
 • Återge logotyperna på ett samlat sätt. De ska vara svarta på ljus bottenyta respektive vita på mörk botten. Logotyper i fyrfärg får felaktig återgivning och ger det övergripande varumärket Huddinge dålig framtoning.
 • Om trycksaken har fram- och baksida, placera de samverkande logotyperna på trycksakens baksida inom den bård som bär kommunens adress och kontaktuppgifter.

2. När Huddinge kommun är medarrangör

När Huddinge kommun samarbetar med andra organisationer kan antingen kommunens profil eller den samverkande partens grafiska identitet användas. Om Huddinge kommuns grafiska profil används gäller alla de regler som beskrivs i den här varumärkesmanualen.

3. När Huddinge kommun är en underordnad samverkanspart

När Huddinge kommun endast medverkar i en verksamhet används inte Huddinge kommuns grafiska profil. Då är det istället den ansvariga aktörens grafiska profil som avgör hur Huddinge kommuns logotyp ska placeras men med rätt frizon och rätt färganvändning för Huddinges logotyp. 

4. När Huddinge kommun är likvärdig samverkanspart med andra aktörer i ett evenemang

 1. Ingen av parternas varumärken ska vara mer framträdande.
 2. Neutral design ska användas genomgående, det vill säga ingen parts grafiska profil ska användas.
 3. I kommunikationen ska endast Huddinge kommuns namn eller Huddinge kommuns logotyp användas.
 4. Logotypen ska hanteras enligt de riktlinjer beträffande storlek och frizoner som återfinns i den grafiska profilen.

Uppdaterad 29 november 2018