Köpa bilder av fotograf eller bildbyrå

Köpa och använda bilder

När du köper bilder, oavsett om det är från en bildbyrå eller från en fotograf, köper du endast rätten att använda bilden i ett bestämt sammanhang. Det ska tydligt framgå i vilka medier du får använda bilden, hur länge och hur du ska ange fotografens namn.

Avtal med de som syns på bild

I Huddinge kommun använder vi oss av avtal för publicering av fotografier. Se till att ha personerna som ska fotograferas fyller i och skriver på avtalet i anslutning till fotografering eller i samband med att du beställer bilderna. Det är först då som överenskommelsen blir giltig. När det gäller minderåriga är det vårdnadshavarens underskrift som gäller. Vårdnadshavare kan när som helst dra tillbaka överenskommelsen.

Berätta också för den avbildade eller vårdnadshavare hur fotografiet ska eller kan komma att användas.

För myndiga avbildade kan det dock räcka med ett muntligt godkännande, men om du vill vara på den säkra sidan är skriftligt godkännande att föredra .

För medarbetare i Huddinge kommun finns olika bildavtal att ladda ner från Insidan

Bildavtal med icke-anställda

Bildavtal med anställd inom Huddinge kommun

Filmavtal

Användningsrätt

När man köper en bild får den användas på det sätt som preciseras i avtalet. Det ska tydligt framgå om bilder får ändras, beskäras eller överlåtas till någon annan. Användningsrätten kan också vara begränsad i tiden. Det är alltså viktigt att tänka igenom hur du ska använda din bild innan du gör din beställning.

En bild kan köpas med exklusivitet för en viss tid men går oftast även att friköpa både från fotografer och bildbyråer. Det innebär att man får full användningsrätt och ensamrätt på fotografierna. Det kan till exempel vara intressant i reklamkampanjer. Men ofta handlar det om så stora kostnader att det sällan förekommer i kommunal verksamhet.

OBS! Det är inte tillåtet att ladda ner bilder från Internet. Man måste alltid fråga fotografen om tillstånd för publicering. Är det oklart vem upphovsmannen är får man avstå från att använda bilden.

Att anlita en fotograf

En fotograf tar arvode för sin arbetstid – det faktiska fototillfallet, förberedelser samt efterbehandling – detta uppges ofta som halv eller dagsarvode och till detta tillkommer användarersättningen. Se till att få en offert som tydligt delar upp fotograferingspriset i olika delar för en bättre helhetssyn. När uppdraget är klart är det är vanliga är att fotografen gör ett urval av bilder efter fotografering som presenteras för kunden. Bilderna får bara användas enligt beställningen som gjorts med fotograf. Uppstår behov av en ökad användning behövs fotografens tillstånd och kompletterande betalning. Det går inte att överlåta en användningsrätt utan tillstånd.

Bildbyråer och arkiv

Köper du fotografiska bilder från bildbyråer eller arkiv så förbinder ni er som köpare att uppge en definierad användning för en begränsad tidsperiod. För det mesta handlar det om engångspubliceringar så kallade ”rättighetsbilder” där ändamål och omfattning behöver uppges. Det gäller att ha klart för sig vilken upplaga och vilken spridning trycksaken kommer att få eller om det handlar om bilder för webb eller reklam.

Olika bildbyråer och arkiv har olika villkor, avtal och sätt att sälja bilder. Läs igenom villkoren och avtalen för just den bildbyrå som du tänker anlita.

Återanvändning av bild

Om en redan använd bild ska återanvändas eller om användningsområdet ska utökas måste fotografen eller bildbyrån kontaktas för ett godkännande.

Uppdaterad 27 februari 2018

Var informationen till din hjälp?