Mönster

Eget mönster för en verksamhet

Det är inte tillåtet med egna logotyper för verksamheter, men för att skapa igenkänning går det att använda färgerna i den grafiska profilen och skapa egna mönster. Mönster kan användas för till exempel enskilda eller återkommande events eller för en verksamhet.

Följande kriterier måste uppfyllas:

  1. Enbart färger i Huddinges färgpalett får användas. Det betyder att alla nyanser i färgpaletten är tillåtna.
  2. Mönstret får aldrig ligga över eller på det grafiska elementet, mönstret utgör bakgrund.
  3. Mönstret ska utformas så att Huddinge kommuns logotyp syns tydligt på en yta där mönstret används, samma princip som för foto gäller.
  4. När mönstret används på en trycksak hanteras det som en bild eller foto.
  5. Mönstret får inte innehålla verksamhetsnamn eller hela ord eller meningar.

Uppdaterad 27 februari 2018

Var informationen till din hjälp?