Upphovsrätt och bildkvalitet

Upphovsrätt – lagar och regler

Unga sitter och pratar med varandra. Den ena håller en mobiltelefon i handen.

Det är viktigt att känna till de lagar och regler som finns kring bildanvändning. Alla bilder och fotografier är skyddade av upphovsrättslagen. Det innebär bland annat att en bild eller ett fotografi inte får användas eller ändras utan fotografens tillstånd. Upphovsrättslagen gäller även efter fotografens död. Den användningsrätt som fotografen medgett får inte heller överlåtas eller upplåtas till någon annan. Om en bild används utan lov har fotografen rätt till skälig ersättning.

Personer på bild

En man i keps sitter i ett vindskydd ute i skog och tittar in i kameran.

Personer som medverkar vid en uppdragsfotografering ska informeras om hur bilden kommer att användas. Återgivna personer måste enligt lag ge sitt uttryckliga samtycke till tre typer av användningar. Läs mer om det under Köpa bilder av fotograf eller bildbyrå.

1.Lag (1978:800) om namn och bild i reklam kräver samtycke för användning i kommersiell reklam.

2.Personuppgiftslagen (1998:204) kräver samtycke för spridning på till exempel internet.

3.Upphovsrättslag (1996:720) § 27. Om en person har beställt ett porträtt ska både beställaren av porträttet och den som är avbildad ge samtyckte till all publicering.

Bilder på barn

Att publicera bilder på barn är väldigt känsligt. Du måste ha tillstånd från barnets vårdnadshavare för att kunna publicera bilder på barnet. Detta gäller både för publicering på webb, sociala medier och i tryckt material.

Skolorna har ofta särskilda avtal som vårdnadshavare kan skriva under.

Namnge fotografen

Det är viktigt att alltid skriva fotografens namn. Vid utebliven namnangivelse har fotografen rätt till skadestånd.

Beskära och ändra

Bilden får inte ändras eller manipuleras utan upphovsmannens tillstånd. Det gäller beskärningar, retuscher, digital manipulering eller andra metoder. Så glöm inte att fråga om du behöver beskära och ändra bilden.

Teknisk kvalitet och bildformat

Innan du fotograferar eller beställer en bild måste du tänka igenom hur du ska använda bilden. Ska bilden tryckas eller publiceras på webben? Olika media och storleken på bilden avgör vilken teknisk kvalitet du måste ha på din bild.  Här följer en kortfattad sammanställning över de tekniska krav vi ska ställa på bilder som vi köper in, eller som vi själva fotograferar och som ska läggas in i kommunens bildbank. Det är minimikrav anpassade för att bilden ska kunna användas i tryck upp till A4 storlek (210 x 297 mm). De flesta av dagens kameror i mellanprisklassen och uppåt klarar de kraven, om man ställer in kameran på bästa bildkvalitet och störst bildstorlek.

Bildernas tekniska kvalitet

 • Digital form i tif, eps eller jpg-format
 • Färginställning i RGB 
 • Högupplösta – minst 300 ppi 
 • Minsta format 20x30 cm (omräknat till pixlar blir det cirka 2500x3800)
 • Färgkorrigerade och grundskärpta
 • Bilder för webb och OH-presentationer
 • Färginställning RGB
 • Filformat: jpg, gif eller png

Bildstorlek webb: Det viktiga när bilder anpassas till webbpublicering är storleken uttryckt i pixlar. Våra mallar har fasta bredder för bilderna vilket gör det enkelt med anpassningen – oftast är höjden på bilderna fri i mallarna vilket gör att motivet kan beskäras för bästa komposition.

Bildstorlek OH-presentationer: Bilderna bör storleksanpassas innan de monteras in i Power Point. Du ska inte ändra bildens storlek i PowerPoint eftersom det försämrar kvaliteten när man visar bilder från dator på en större skärm.

Bilder för tryck

 • Färgrymd: RGB (som ofta CMYK-konverteras före tryck)
 • Filformat: jpg, tif eller eps
 • Upplösning: 300 dpi

Uppdaterad 30 december 2022