Designsystem gymnasieskolorna

De enda enheter som får ha egna symboler i det grafiska elementet är gymnasieskolorna, som ingår i Stockholms gymnasieregion. Symbolerna ska dock alltid användas i kombination med Huddinge kommuns logotyp.

Grundregler

  • Skolornas symboler ska alltid återges i svart version för placering på ljus botten, och i vit version för placering på mörk botten.
  • Symbolerna ska alltid placeras i det grafiska elementets högra del enligt riktlinjerna för placering.
  • I tryckt material får inte höjden på skolans symbol vara högre än Huddinge kommuns logotype.

Skolornas symboler är färdiga och monterade i vissa Officemallar.  I InDesign ligger skolornas symboler fast i respektive produktionsmall. För att kunna använda mallarna krävs att du har rätt version av InDesign och att du har tillgång till typsnitten. Formgivaren väljer själv färger att kombinera. Färgerna som erbjuds i den nya färgpaletten får fritt användas av alla verksamheter.

Om verksamheten behöver tryckt material som det inte finns en mall för, ta kontakt med kommunikationsenheten på barn- och utbildningsförvaltningen. 

Vid kommunikation i samarbete med andra aktörer, ska symbolerna för medverkande verksamheter placeras enligt riktlinjerna för Samprofilering – flera avsändare tillsammans. 

1. Placering i det grafiska elementet 

Bild på designsystem

2. Principer för applicering av gymnasieskolornas symboler

Exempel på designsystem.

3. Principer för applicering av gymnasieskolornas symboler med 100 procent färg
Undantag för gynasieskolorna.

Observera att färgsättningen på exemplen ovan är förslag.

Broschyr gymnasieskolor

Exempel på hur en broschyr kan se ut.
Exempel på hur en broschyr kan se ut.

På framsidor av broschyrer och foldrar ska gymnasieskolorna applicera sin symbol i det grafiska elementet. Elementet ligger antingen nedtill eller upptill i mallarna och symbolerna ska placeras enligt riktlinjerna ovan. Elementets båda delar ska alltid ha samma färg i 100 procent. Däremot kan en gymnasieskola arbeta med flera av Huddinges identitetsfärger.

Tänk på att välja en bild som inte har rörig, ojämn bakgrund för att rubriker ska få maximal tydlighet. Ett tips kan vara att fånga upp någon av gymnasieskolans färgval i motivet.

Roll-up  - gymnasieskolor

Exempel på hur en roll-up kan se ut.
Exempel på hur en roll-up kan se ut.
Roll-ups ställer höga krav på bildens utförande. Den måste vara stående och ha en ren yta upptill. Det grafiska elementet placeras enligt exemplen ovan och texten görs svart eller vit beroende på bakgrundens färg.

Affisch  - gymnasieskolor

Exempel på hur en affisch kan se ut.
Exempel på hur en affisch kan se ut.

På affischer ska det grafiska elementet placeras nedtill eller upptill enligt exemplen ovan. Tänk på att välja en bild som inte har rörig, ojämn bakgrund för att rubriker ska få maximal tydlighet. Ett tips kan vara att fånga upp någon av gymnasieskolans färgval i motivet.

Kläder - gymnasieskolor

Exempel på hur skoltröjor kan se ut.
Exempel på hur skoltröjor kan se ut.

På profilkläder ska Huddinges logotyp alltid finnas med och vara synlig. På kläder används enbart den svarta eller den vita logotypen, inga andra versioner är tillåtna. Den svarta logotypen ska användas på ljusa kläder och den vita mot mörk botten. Huddinge kommuns logotyp ska vara väl synlig. Ta kontakt med kommunikationsenheten på barn- och utbildningsförvaltningen om du känner dig osäker. Undvik kläder med mångfärgad botten. 

Visitkort - gymnasieskolor

Gymnasieskolornas visitkort.
Gymnasieskolornas visitkort följer mallen för visitkort, med den skillnaden att gymnasieskolans symbol placeras i elementets högra del. På kortets baksida upprepas kommunens logotyp i vit färg mot identitetsfärgens botten. Elementet på framsidan och baksidans yta ska ha samma färg. Observera att man får välja vilken färg man vill på visitkorten, förutom limegrön och gräsgrön.

Exempel på montrar

Här ser ni exempel på montrar för Huddinges gymnasieskolor från gymnasiemässan 2017:

Mässmonter

Mässmonter

Mässmonter

Mässmonter
 

Uppdaterad 3 januari 2018

Var informationen till din hjälp?