Exempel Officemallar

För medarbetare i Huddinge kommun

Öppna Word, Excel eller Powerpoint. Klicka på kommunvapnet i vänster hörn så fälls mallmenyn ut.

För dig som producerar på uppdrag av Huddinge kommun

Kontakta kommunikationsavdelningen på Kommunstyrelsens förvaltning eller din uppdragsgivare på Huddinge kommun.

Våra Officemallar följer svensk standard när det gäller ytor för avsändare och adresser, samt för var ytorna är placerade. Det är den svarta logotypen som används genomgående i alla Officemallar som förstahandsval. Så här ser mallarna ut:

Basmall för brev och dokument
Exempel på brevmall.

Den grundmall som är basen för alla andra mallar har

 • högerställt adressfönster
 • vänsterställd yta för handläggarnamn
 • tydlig utmärkelse för ärendeslag
 • plats för enhetsnamn till höger

Under dessa ytor står det även datum och diarienummer. Sidnummer står alltid uppe i höger kant.

Mallarna består av fyra rubriknivåer,  datum, diarienummer, brödtextformat samt formatering med titel och förvaltning för den som skriver under dokumentet.

Minnesanteckningar arbetsplatsträff

Mallen för minnesanteckningar ersätter ytan för handläggare med en yta för dag, tid och plats. Istället för ytan för adressat finns en yta för lista på vilka som är närvarande respektive frånvarande.

Minnesanteckningar möte och minnesanteckningar rutin

Mallarna för minnesanteckningar möte respektive rutin är likadana som mallen för minnesanteckningar arbetsplatsträff. Rutinmallen har dock en yta för uppgift om när rutinen upprättats samt när rutinen reviderats istället för en yta för datum.

Pressmeddelande

Mallen för pressmeddelanden skiljer sig från brevmallarna på flera sätt. Det grafiska elementet används i sidhuvudet, och elementet kan ha alla de färger som står med i varumärkesmanualen. Mallen innehåller också andra färdigprogrammerade element. Dessutom är huvudrubriken något större än den är i brevmallarna, och sidfoten innehåller både kontaktuppgifter och en webbadress för vidare läsning.

Blankettmall

Genom olika block bygger du din egen blankett. Det kräver viss kunskap och erfarenhet. Kontakta kommunikationsavdelningen på din förvaltning om du har frågor rörande blankettmallen.

Rapportmall omslag

Med färg
Rapportmall i Word.

Huddinge kommuns rapporter har två varianter på layout. Den första varianten har ett brett element i någon av våra palettfärger, en färgad bottenplatta (vårt grafiska element) i en mörk eller ljus ton samt typografi i elementets vänstra del (plattan). Logotypen ligger fritt i botten.

I den andra mallen ligger det grafiska elementet nedtill, med infälld logotyp, i våra identitetsfärger och i vår typografi. Det går att skriva in enhetens namn i den högra delen av det grafiska elementet.

Med bild
Rapportmall i Word.

På rapporter i Office kan även en bild appliceras. Bilden placeras då nedtill, under det grafiska elementet. 

Inget utfallande tryck i Office

I Officemallar går det inte att göra utfallande tryck, på grund av skrivarens griparkanter. Harmonisera bildens färgställning med de övriga färgerna i elementet och i bottenytorna.

Rapportmall inlaga
Rapportmall i Word.

För att få en snabb och korrekt produktion av rapporter i Office finns en mall även för inlagan. Mallen innefattar

 • titelsida
 • tryckortssida
 • förord
 • innehåll
 • textuppslag
 • faktaruta
 • fotnoter och källor.

Diagram och tabeller
Diagram i Office.

För att skapa statistiska beskrivningar finns tabeller, stapeldiagram, linjediagram och pajdiagram. I diagrammen finns färdiga, definierade färgscheman för färgordning och särskiljning. Diagrammen kan du skapa i excel och Powerpoint. Det går utmärkt att överföra till Worddokument med bibehållet utseende.

Informationsblad

Precis som mallen för pressmeddelanden innehåller mallen för informationsblad det grafiska elementet i sidhuvudet. Den högra delen av elementet innehåller en yta för att skriva in enhetens namn i typsnittet Calibri. Även sidfoten följer pressmeddelandets form.

Powerpoint
Powerpoint-mall.

Huddinge kommuns presentationsmall innehåller startsidor, kapitelsidor, punktlistor samt slutsida. Mallen innehåller layoutvariationer med samtliga grafiska element i alla identitetsfärger. Typsnittet i presentationsmallen är Calibri. 

Broschyrmallar i A4- och A5-format

Broschyrmallar för Office finns i tre varianter:

 1. med bild
 2. med färgplatta
 3. med text i tonplatta

Observera att broschyrmallarna i  Word är enkla och ska användas när det handlar om enklare tryck och utskrifter. Om du har mer avancerat innehåll och vill göra en speciellt formgiven produkt måste den göras i en Indesignmall. Kontakta den produktionsbyrå Huddinge kommun har avtal med eller din förvaltnings kommunikationsavdelning. 

1. Med bild
Broschyrmall i Word.

I denna version ligger det grafiska elementet längst ned på framsidan i någon av identitetsfärgerna. Bildytan ligger under på den utskrivningsbara ytan.

2. Med färgplatta
Broschyr i Word.

I den här varianten är elementet också placerat i underkant, men bildytan har bytts ut mot en tonplatta i någon av våra identitetsfärger.

3. Med text i tonplatta
Exempel på affisch.

Den tredje versionen har ett brett element i någon av identitetsfärgerna. Typografin placeras i elementet, och logotypen är placerad fristående nedtill.

Inlaga
Exempel på broschyr.

Officebroschyrernas inlaga har

 • fyra rubriknivåer
 • ingress
 • bildtexter
 • brödtext med eller utan indrag
 • punktlista

 Inlagan är samma för alla de tre varianterna.

Affischer i A4- och A3-format

Affischer görs i mallar för A4 och A3. De finns i två utföranden:

 • med bild och grafiskt element nedtill
 • med bild och grafiskt element upptill

Med bild och grafiskt element nedtill
Affisch i Word.

I den första affischtypen är det grafiska elementet placerat i nederkant i någon av identitetsfärgerna.

Med bild och grafiskt element upptill
Affisch i Word.

Den andra varianten bär text i det grafiska elementets platta. Elementet är placerat på affischens övre yta.

Uppdaterad 28 februari 2018

Var informationen till din hjälp?