Färger

Färgerna stärker Huddinges kärnvärden 

Huddinge kommuns identitetsfärger är valda för att stärka kärnvärdena mod, omtänksamhet, driv och mångfald. Färgskalan speglar Huddinges natur, företagande, utbildningsväsende och livskvalitet.

Huddinge-turkos i alla valörer.
Turkos i alla valörer.
  
Huddinge-grön i alla valörer. 

Grön i alla valörer.
Huddinge-rosa i alla valörer.
Rosa i alla valörer.
 
Huddinge-orange i alla valörer.

Orange i alla valörer.
Huddinge-röd i alla valörer. 

Röd i alla valörer.
Huddinge-gul i alla valörer.
Gul i alla valörer.
 
Svart i alla valörer.
Svart i alla valörer.
 
Vitt.
Vitt.

Paletten består av fem kulörer samt svart och vitt. Som accentfärg finns också gult. Färgerna ska kunna användas i alla sammanhang, och de kan inte öronmärkas för specifika verksamheter.

Varje färg kan rastreras i steg om 20 procent för att skapa variation och mångfald. Det betyder att varje färg kan ha tonvärdena 20 procent, 40 procent, 60 procent och 80 procent.

Färgrecept

Färgkarta för Huddinge kommun

Kulörerna i Huddinge kommuns färgpalett definieras för flera olika typer av färgsystem: CMYK, Hex och RGB.

NCS-färger som används vid målning kan färghandlararen hjälpa till att ta fram om du får tillgång till färgprov och färgkod. 

Logotyp på färgad botten

Vit Huddinge-logotyp på turkos bakgrund.
 
Svart Huddinge-logotyp på turkos bakgrund.

Vit Huddinge-logotyp på grön bakgrund.
 
Svart Huddinge-logotyp på grön bakgrund.

Vit Huddinge-logotyp på rosa bakgrund.
 
Svart Huddinge-logotyp på rosa bakgrund.

Vit Huddinge-logotyp på orange bakgrund.
 
Svart Huddinge-logotyp på orange bakgrund.
 

Vit Huddinge-logotyp på röd bakgrund.
 
Svart Huddinge-logotyp på röd bakgrund.

Gul Huddinge-logotyp på gul bakgrund.

Kombination av färger

Systemet med färger är utformat så att en mörk färg i en viss valör ska harmonisera med en ljusare valör i samma färg. De båda färgerna stödjer varandra, men deras olika toner gör det möjligt att kombinera dem i det grafiska elementet eller i tonplattor.

Kombination av färger i det grafiska elementet

Exempel på grafiskt element i turkost.
 
Exempel på grafiskt element i grönt..
 
Exempel på grafiskt element i rosa..
 
Exempel på grafiskt element i orange.
 
Exempel på grafiskt element i rött.

I det grafiska elementet ska tonplattan till vänster alltid vara i 100 procent färg. Om den mötande tonplattan är i samma färg ska den vara i 60 procent. 

Om den mötande färgen i det grafiska element har en annan färg ska den alltid vara i 100 procent.

Vägledande i arbetet ska alltid vara att önskvärd kontrast uppnås mellan logotyp och eventuell text mot färgen.

Kombination av färger i tonplattor och faktarutor

När färgerna kombineras i andra fall än i det grafiska element är det tillåtet att arbeta fritt. Vägledande i arbetet ska alltid vara att önskvärd kontrast uppnås mellan text och färg.

Uppdaterad 16 mars 2023

Var informationen till din hjälp?