Grafiskt element och grid

Grafiskt element – ett återkommande formspråk

Beskrivning av Huddinge kommuns grafiska element.
Ett grafiskt element skapar igenkänning och styr hur bilder, typografi och färg ska placeras. Huddinge kommuns grafiska element utgår från kommunvapnets vårdkase.

Inspirationen till elementet är en av de diagonala och högerriktade linjer som avdelar vårdkasens stiliserade, resta timmerstockar. Linjen delar en färgad bård i två delar. Mellan de två delarna bildas ett mellanrum som skapar rörelse, riktning och igenkänning. Mötet mellan de båda delarna kan symbolisera både invånarnas möte med kommunen och kommunens möte med andra aktörer. Det kopplar även samman Huddinge kommun med dess enheter.

Det grafiska elementet finns i fyra grundversioner

1. Två mötande ytor i mindre storlek placeras upptill eller nedtill på ytan. Den vänstra delen bär Huddinges logotyp och den högra delen bär enhetsnamn, symbol för gymnasieskola eller eventuella samarrangörers logotyper.

Exempel på hur Huddinge kommuns grafiska element används, variant 1.

2. Två  mötande ytor där den vänstra ytan är större och kan innehålla text eller bild, och den högra ytan är mindre och bär färg eller bild. Placeras upptill eller nedtill på ytan

Exempel på hur Huddinge kommuns grafiska element används, variant 2.
3. Två mötande ytor i större stolek  och som placeras upptill eller nedtill på ytan. Ytorna kan bära text eller bild.
Exempel på hur Huddinge kommuns grafiska element används, variant 3.

4. Diagonal delning som bär flera texter och bilder, med en fristående logotyp (bild till vänster) och diagonal delning som innehåller en längre text, en bild samt en logotyp i platta (bild till höger)

Exempel på hur Huddinge kommuns grafiska element används, variant 4.
Det grafiska elementet ligger i Officemallarna och förekommer på omslag, i trycksaker, på webbplatsen och på profilprodukter. Det grafiska elementet ligger också som en header på webben och i andra digitala kanaler.

Det grafiska elementet förekommer i samtliga identitetsfärger. Under menyn Designtillämpningar kan du se olika exempel på hur det grafiska elementet används.

Om det grafiska elementet ska ligga på en färgplatta eller på ett fotografi, använd en toning av respektive färg.

Den grafiska formen utgår från en grid (rutsystem)

För att göra produktionen enklare baseras vår grafiska formgivning på en grid (rutsystem). Griden (rutsystemet) fungerar som ett placeringsraster för texter, grafiska element och färgytor. Griden är redan applicerad i alla kommunens mallar, synliga i Indesign och ej synliga i Officemallar.

Rutsystem som styr placeringen av objekt för Huddinge kommuns grafiska profil.
Vår grid (rutsystem) utgår ifrån en grundmodul som utgörs av höjden på det grafiska elementet – alltså bården. På ett givet format är bårdens höjd lika med en tolftedel av satsytans höjd.

Avsändarnamn i det grafiska elementet

Förvaltningar och andra verksamheter som ligger inom kommunen, och som inte har en direkt extern verksamhet, ska inte lägga in sina namn i det grafiska elementet. Sådana verksamheter lägger istället till sina namn i löpande text på exempelvis brev, informationsblad, kallelser och blanketter och dokument.

Kontakta kommunikationssektionen för information om vilka enheter som kan ha sitt eget namn som avsändare.

Ladda ner grafiskt element

Riktlinjer för grafiskt element (pdf 0,5 MB)

Grafiskt element (zip 10 MB)

Grafiskt element för digital media (zip 0,2 MB)

Uppdaterad 24 februari 2023

Var informationen till din hjälp?