Logotyp

Huddinge kommuns logotyp består av en symbol i form av en vårdkase, som även är Huddinges kommunvapen, och ordbilden Huddinge. Logotypen är antagen av kommunstyrelsen 2016, och är fastställd och skyddad av statsheraldikern.

Följ dessa grundregler när du använder logotypen:

 • Använd alltid Huddinge kommuns logotyp när kommunen står som avsändare.
 • Använd alltid logotypen konsekvent. Symbolen och ordbilden får bara separeras i de få undantagsfall som beskrivs nedan.
 • Förvräng, vrid eller förvanska aldrig logotypen.
 • Använd alltid de original och varianter av logotypen som finns på denna sida – gör inga egna varianter.
 • Det är inte tillåtet med egna logotyper för verksamheter.

Logotypens ordbild: Huddinge

Svart Huddinge kommun-logotyp på grå botten.
I Huddinge kommuns logotyp har namnet Huddinge en speciellt tecknad ordbild i typsnittet Brix Sans Medium.

Logotypens symbol: kommunvapnet

Kommunvapnet i svart.

Kommunvapnet i vitt på rosa bakgrund.

Logotypens symbol, kommunvapnet i form av en vårdkase, är stiliserad i sin teckning så att den är lätt att läsa av även i små storlekar och på skärm. 

Kommunvapnet utan ordbild – använd endast i vissa fall

Logotypen ska i största möjliga utsträckning användas i sin helhet. Ibland är det dock nödvändigt att använda symbolen fristående, utan den tillhörande ordbilden Huddinge.

Exempel på sådana tillfällen är när logotypen ska sitta på en yta som är för liten för att bära hela logotypen (pins, pennor och i sociala medier), eller när symbolen ska vara en dekorativ del i mer högtidlig kommunikation (diplom, stipendier och flaggor).

Hämta profilbilder för sociala medier

Logotypens olika versioner

 • Logotypen i svart och vitt är den som används i första hand i vardaglig kommunikation. 
 • Logotypen i guld eller fyrfärg används i första hand i mer formell och högtidlig kommunikation.

Logotypen finns i följande versioner:

Logotyp med symbol och ordbild i svart.

Logotyp med symbol och ordbild i svart

 • I trycksaker
 • I annonser för dags- och veckopress
 • På webb och i sociala medier
 • I digitala nyhetsbrev
 • På webben
 • I Officedokument
 • På ljusa kläder
 • På skyltar
 • På flaggor, beachflaggor, vepor samt rollups
 • På priser och plaketter

Logotyp med symbol och ordbild i vitt på färgad botten.
Logotyp med symbol och ordbild i vitt på färgad botten

 • I trycksaker
 • I annonser för dags- och veckopress
 • På webb och i sociala medier
 • I digitala nyhetsbrev
 • På webben
 • I Officedokument
 • På mörka kläder
 • På skyltar
 • På flaggor, beachflaggor, vepor samt rollups

Logotyp med symbol i fyrfärg och svart ordbild.
Logotyp med symbol i fyrfärg och svart ordbild

 • I annonser för dags- och veckopress
 • På webb och i sociala medier
 • I Officedokument
 • I kommunens skyltprogram och vid vägvisningar
 • På skyltar
 • På flaggor, beachflaggor, vepor samt rollups
 • På diplom och stipendier 

Logotyp med symbol i guld och svart ordbild.
Logotyp med symbol i guld och svart ordbild

I sammanhang där en ”äkta” guldfärg används, som till exempel vid guldfoliering:

 • Vid högtidlig kommunikation som diplom, priser och stipendier

Svart kommunvapen.

Vitt kommunvapen på svart bakgrund.

Symbol i svart eller vitt på färgad bottenplatta utan ordbild

 • Som favikon överst i webbläsarens sökfönster
 • Som profilbild i sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram
 • På flaggor
 • På diplom och stipendier

Kommunvapen i färg.
Kommunvapen i guld.

Symbol i fyrfärg och guld utan ordbild

 • Symbol i fyrfärg på vit botten får användas som profilbild i sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram
 • Symbol i fyrfärg med guld får användas på flaggor
 • På små ytor i guldmetall till exempel på pins, slipsnålar, manschettknappar och broscher
 • Vid högtidlig kommunikation som diplom, priser, plaketter och stipendier 

Logotypen på olika bakgrund

För maximal kontrast och läsbarhet, placera logotypen så här:

 • Svart, fyrfärg eller guld logotyp används mot vit eller ljus bakgrund.
 • Vit logotyp används mot svart eller mörk bakgrund

Logotyp på foto

Om logotypen ska placeras på ett foto, tänk på att bakgrunden inte får vara för ”orolig” eller detaljerad. Här är några exempel med logotypen på olika bakgrunder:

Svart logotyp på foto i färg.

Vit logotyp på foto i färg.

Logotypens frizoner

Beskrivning av logotypens frizon.

För att logotypen ska vara maximalt tydlig och lätt att uppfatta finns en frizon runt logotypen, där inga andra texter, bilder eller element får placeras. Frizonen anger också det minsta tillåtna avståndet till en sidkant i trycksaker, i annonser eller på webbsidor.

Symbolens frizon (profilbild, favikon, pin)
Beskrivning av frizon runt kommunvapnet.

Frizonen är lika med ett halvt x, det vill säga hälften av kommunvapnets bredd. Samma formel för frizonen gäller oavsett om hela logotypen används med både symbol och ordbild, eller om bara symbolen används (som vid profilbilder, favikoner och pins).

Exempel: Om kommunvapnet återges med en bredd på 10 centimeter blir frizonen 5 centimeter. Om kommunvapnet återges med en bredd på 1 centimeter blir frizonen 0,5 centimeter.

Logotypens minsta storlek

Beskrivning av logotypens minsta storlek.

Logotypen är utformad för att kunna användas även i små storlekar. För att den ändå ska gå att uppfatta tydligt får den aldrig vara mindre än 25 millimeter bred. Se den digitala styleguiden för anvisningar för logotypens minsta storlek i digitala medier.

Logotypen i sociala medier

Tre mobilskärmar med olika exempel.

För sociala medier som läses på små skärmar finns vårdkasen som profilbild.

Logotypens historik

Huddinge kommuns kommunvapen ritades av konstnären Folke Arström år 1947. Blasoneringen, det vill säga beskrivningen av kommunvapnet, lyder så här:

 ”I fält av guld en på ett blått treberg stående, svart, brinnande vårdkase med röd låga.”

Vårdkasen symboliserar det system med varningssignaler som fanns utmed Mälarens stränder under forntiden. När människorna anade fara tände de stora brasor som gick att se på långt håll. Förlagan till Huddinge kommuns vårdkase ska ha stått på det så kallade Vikingaberget.

Folke Arströms handritade original av kommunvapnet.
Folke Arströms handritade original av kommunvapnet.

Ladda ner Huddinge kommuns logotyp

Logotypen för tryck

Huddinge kommuns logotyp, svart  

Huddinge kommuns logotyp, vit 

Huddinge kommuns logotyp, fyrfärg med text (EPS 1 399 kB)

Logotypen för digital publicering

Huddinge kommuns logotyp för digital publicering, svart, 1410 x 400 px (JPG 82 kB)

Huddinge kommuns logotyp för digital publicering, vit, 1410 x 400 px (JPG 16 kB)

Favikon (32x32 px PNG, 1 kB)

Logotypen som profilbild i sociala medier

Huddinges profilbilder för sociala medier (zip 0,1 MB) 

Uppdaterad 15 mars 2023

Var informationen till din hjälp?