Typografi

Typsnittet i en text kan hjälpa till att förmedla både budskapet och avsändarens identitet. Därför har de typsnitt vi har valt för vår kommunikation ett modernt formspråk. De möter också de krav som finns på tydlighet, läsbarhet och distinktion.

Typsnitten för rubriker ska signalera och skapa ett starkt uttryck, medan typsnitt som används i mindre typgrader och i längre texter istället bör motsvara vedertagna brödtypsnitt för att skapa bra och läslig typografi.

De typsnitt Huddinge kommun använder är anpassade för trycksaker, Office-program och digitala applikationer.

Uppdaterad 16 mars 2023

Var informationen till din hjälp?