Skyltmanual

Två personer sätter upp en fasadskylt

Det ska vara lätt att hitta inom och till våra verksamheter.

I kommunens ambition att vara kundorienterad ingår att underlätta för brukare och besökare att hitta till och inom verksamheterna.

Att kommunens verksamhet är tydligt skyltad är en del av den upplevda kvalitén. Motsatsen signalerar dålig kvalité och inger inte förtroende.

Kommunen strävar efter att profilera sig och uppträda som en enhet mot invånarna. Huddinge kommun ska därför vara huvudavsändare. Undantag görs för kommunens helägda bolag.

Sammanfattning

  • Kommunens verksamheter ska vara tydligt skyltade.
  • Skyltarna ska underlätta för besökande att hitta rätt.
  • Skyltningen ska tydliggöra att verksamheten bedrivs av Huddinge kommun.
  • Informationsskyltar ska informera om vad kommunen gör i den fysiska miljön.
  • Entréskyltar i publika lokaler ska vara tillgänglighetsanpassade.

Uppdaterad 10 april 2019