Entréskyltar

Entréskyltar visar vilka verksamheter som bedrivs inom fastigheten eller området. Kommunens verksamheter ska tydligt namnges på dessa skyltar. Entréskyltar kan placeras både utom- och inomhus.

Verksamhetens öppettider eller annan användbar information bör anges vid entrén. Som beteckning för våningsplan används plan -2, -1, 0, 1, 2 och så vidare.

Samtliga identitetsfärger från den grafiska profilen kan användas till entréskyltar. Undantaget är inomhusskyltar där de gröna färgerna bör undvikas då de kan förväxlas med nödskyltar.

Entréskylt enkel

Entréskylt enkel

Entréskylt - fler än en verksamhet

Entréskylt - fler än en verksamhet

Entréskylt utökad, samt fler än en verksamhet

Entréskylt utökad, samt fler än en verksamhet

Längden på textbården får vara max 3 gånger logorutan. Längre verksamhetsnamn skrivs på två rader. Kägeln behöver då anpassas - den är exakt samma som fontstorleken. 50 punkters versalhöjd har 50 punkters kägel.

Skyltinstruktion

Uppdaterad 19 mars 2019

Var informationen till din hjälp?