Färg och typsnitt på skyltar

Skyltarna utformas i enlighet med Huddinge kommuns grafiska profil. Logotyp, färgpalett, typografi och grafiskt element utgör grunden.

Riktlinjer och grafiska element

Färger

Alla Huddinges färger får användas vid produktion av skyltar. Under logotyp och textbård är det alltid 100 procent, och vid behov av bakgrundsfärg, 60 procent. Undvik gröna färger vid inomhusanvändning, då det kan förväxlas med nödskyltar.

Färger till skyltar

Typsnitt

Typsnittet som används i skyltar är Brix Sans Medium, för pilsymboler använder vi Brix Sans Black.

Undantaget är informations-, bygg- , gatu-och anläggningsskyltar samt informationstavlor. Skyltar skrivs aldrig med endast versala bokstäver. Första bokstaven är versal och resterande är gemena.

Typsnittsleverantör är HVD Fonts www.hvdfonts.com

Uppdaterad 2 januari 2023

Var informationen till din hjälp?