Färgsättning invändigt i lokaler med kommunal verksamhet

Genom att använda våra profilfärger och typsnitt förstärker vi kopplingen till vår gemensamma profil. Det är därför bra om färgvalen inomhus i lokaler med kommunal verksamhet harmonierar med någon/några av våra profilfärger. Man kan också med fördel använda profilfärgerna eller harmonierande färger exempelvis för aktivitetszoner till exempel "Mötesplats", anvisningsskyltar till exempel "datorer", accentväggar, dörrmattor, möbler och liknande.

För skyltar, såväl exteriört som interiört, ska Huddinge kommuns skyltprogram följas.

Uppdaterad 29 november 2018

Var informationen till din hjälp?