Fasadskylt Huddinge kommun

Vid kommunhuset och verksamhetslokaler där behovet av att lyfta den organisatoriska tillhörigheten på fasadskylten inte är lika stora används endast logotypen. Förvaltnings- och verksamhetsnamn framgår istället på entré- och hänvisningsskyltar.

Två personer sätter upp en fasadskylt.

Färgen på symbolen ska likna guld i så stor utsträckning som möjligt. Gul eller brun färgton ska så långt det går undvikas.

Färger på symbolen

Uppdaterad 16 mars 2023

Var informationen till din hjälp?