Fasadskyltar

Fasadskyltar sitter på fastighetens fasad väl synligt för besökare och förbipasserande. Syftet med fasadskyltar är i första hand att underlätta för besökare att hitta verksamheten. Fasadskyltar är en del av byggnadens utformning och bör anpassas till byggnadens stil och karaktär. 

Fasadskyltar görs i 100 procent av identitetsfärgen, både i logotyp- och textbård. Samtliga identitetsfärger från den grafiska profilen kan användas till fasadskyltar.

Fasadskylt

Fasadskylt.

Fasadskylt, två rader

Fasadskylt, två rader.

Instruktion för fasadskylt

Instruktion för fasadskylt.

Uppdaterad 16 mars 2023

Var informationen till din hjälp?