Fasadskyltar

Fasadskyltar sitter på fastighetens fasad väl synligt för besökare och förbipasserande. Syftet med fasadskyltar är i första hand att underlätta för besökare att hitta verksamheten. Fasadskyltar är en del av byggnadens utformning och bör anpassas till byggnadens stil och karaktär.

Fasadskyltar görs i 100 procent av identitetsfärgen, både i logotyp- och textbård. Samtliga identitetsfärger från den grafiska profilen kan användas till fasadskyltar.

Fasadskylt

Fasadskylt

Fasadskylt, två rader

Fasadskylt, två rader

Instruktion för fasadskylt

Instruktion för fasadskylt

Uppdaterad 19 mars 2019

Var informationen till din hjälp?