Hänvisningsskyltar, inomhus

Verksamheter som har externa besökare ska ha intern skyltning. I trapphus, utanför hissar och i korridorer där besökare kan göra ett vägval, ska en skylt visa vägen. Varje enhet, rum, lokal och sammanträdesrum, etcetera som har externa besökare ska vara tydligt skyltade.

Samtliga färger från den grafiska profilen kan användas till hänvisningskyltar med undantag för de gröna färgerna. Grönt bör inte användas på skyltar inomhus då de kan förväxlas med nödskyltar.

Skyltar som hör ihop, det vill säga i en byggnad, på ett våningsplan eller för en verksamhet ska ha samma färg.

Logotypen används inte på hänvisningarskyltar.

Väggskyltar 

hanvisningsskylt-vagg-660px.jpg

Takskyltar

hanvisningsskylt-tak-660px.jpg

Hänvisningsskylt med pilar Brix black

Instruktion för skylt

Instruktion för hänvisningsskylt
Versalhöjden (X) bestämmer marginalbredden. Hel för text. Halv för pilikon.

 

Uppdaterad 19 mars 2019

Var informationen till din hjälp?