Informations-, bygg-, gatu- och anläggningsskyltar

Kommuninvånarna är intresserade av vad som händer i den fysiska miljön i Huddinge. Det ger oss en möjlighet att informera om vad vi gör på plats. Det finns flera sätt att informera om detta. Ett utmärkt sätt är att sätta upp en informationsskylt väl synlig för förbipasserande i anslutning till större arbeten.

Du kan använda vilken av Huddinges färger som du vill. Ta gärna ut svängarna, passa på att kommunicera när du ändå är igång och informerar.

Informationsskylt

Det är brukligt att företag som ansvarar för byggnation och utför arbete, marknadsför sig i skyltläge med sina logotyper mot förbipasserande på egna eller gemensamma separata skyltar. Det finns ingenting i detta profilprogram som hindrar att företagen profilerar sig på detta sätt.

Instruktion för informationsskylt med anpassningsbar fontstorlek

Byggskyltar med bild

Byggskyltar med bild

Eftersom byggskyltar kan behöva både text och bild, så använder vi oss av affischlayouten i den grafiska profilen. Läs mer om Huddinge kommuns designsystem  

Bredden på delarna kan varieras, beroende på behov. Ibland stor bild, ibland mycket text. Försök att alltid ha logga uppe i vänster hörn, och text till vänster, som exemplen ovan.

För mer omfattande information, se Informationstavlor.

Instruktion för byggskyltar med anpassningsbar fontstorlek

Uppdaterad 3 april 2019

Var informationen till din hjälp?