Informationstavlor

Här utgår vi helt från den vanliga grafiska manualen för trycksaker. Det vill säga marginaler, grafiskt elements placering, färger och typsnitt.

Formen behöver kunna varieras beroende på textmängd, placering, storlek och syfte. Informationstavlor ska vara anpassad för området där den sätts upp i och kännas igen från övrig kommunikation.

Fontstorlek exempelvis, justeras därför efter läsbarhet på plats och placering.

Exempel på informationstavla

Är en yta på höjden, behöver det vara rejält stora bokstäver för att man ska kunna läsa på håll, mindre om det är en långsmal liggande yta, man kan gå utmed och läsa.

Generellt sett behöver elementet vara smalare än det gridden anger i profilmanualen, då det är större ytor.

Informationstavlor, varianter

Läs mer om det grafiska elementet 

Uppdaterad 20 mars 2019

Var informationen till din hjälp?