Tillgänglighetsanpassade skyltar

Tillgänglighetsanpassade skyltar

Den skyltning som kommunen ansvarar för ska vara tillgänglighetsanpassad, det vill säga utformad så att personer med olika funktionsnedsättningar kan orientera sig. Tillgänglighetsanpassade skyltar kan antingen vara taktila eller ha punktskrift. Punktskriften bör läggas direkt nedanför texten och ska utformas enligt svensk standard.

Taktil skyltning innebär att texten är upphöjd så att besökaren kan känna texten med fingrarna. Enligt Boverkets riktlinjer bör orienterande skyltar i publika lokaler och på allmänna platser kompletteras antingen med bokstäver i upphöjd relief eller punktskrift eller båda formerna.

I Huddinge kommun ska entréskyltar inomhus i publika lokaler, där inte bara brukare utan också allmänheten rör sig, kompletteras med punktskrift, alternativt vara taktila och eller både taktila och med punktskrift.

Skyltar med symboler, så kallade piktogram, underlättar för personer med nedsatt kognitiv förmåga och för personer som inte kan svenska språket. De symboler som ska användas bör i första hand vara symboler som redan finns och ofta används.

Piktogam används vanligen för skyltning av toaletter, hissar och trappor. De kan vara icke-taktila eller taktila. Vilket man väljer beror på verksamhetens behov.

Piktogram skylt
Versalhöjden (X) bestämmer marginalbredden. Hel för text. Halv för ikon.

 

Uppdaterad 19 mars 2019

Var informationen till din hjälp?