Vägvisningsskyltar utomhus för cykel- och vägtrafik

Vägvisningsskyltar utomhus för cykel

Skyltar för vägvisning utomhus för cyklister ska följa Huddinge kommuns skyltutformning. 

Huddinge kommuns cykelvägvisningsplan

Vägvisningsskyltar utomhus för vägtrafik

För vägvisningsskyltar för fordonstrafik ska utformningar följa Trafikverkets riktinjer. Beskrivningar för utformande av skyltarna hittar du på sidorna Vägvisning och Urformning av vägar och gator på Trafiksäkerhetsverkets webbplats.

Uppdaterad 10 april 2019

Var informationen till din hjälp?