Digitalt

Det finns mallar och riktlinjer för hur hur det går till att skapa en ny  webbplats eller starta en kanal inom sociala medier för en verksamhet inom Huddinge kommun. De ska bland annat följa Huddinge kommuns grafiska profil, men också uppfylla andra kriterier.

Kontakta kommunikationssektionen på kommunikation@huddinge.se så får du hjälp.

Tre mobilskärmar med olika exempel.

Uppdaterad 16 februari 2023

Var informationen till din hjälp?