Grafisk profil

Här hittar du vilka regler och riktlinjer som gäller för hur vi använder logotypen, färger, typsnitt med mera i vår kommunikation.

Huddinge kommuns grafiska profil omfattar bland annat logotyp, typografi, färgpalett samt andra grafiska uttryck såsom grafiskt element och bildmanér. I manualen hittar du såväl regler som riktlinjer, exempel och ett skyltprogram.

Uppdaterad 4 juli 2023

Var informationen till din hjälp?