Olika ord som kunskap, trygghet och trivsel på en svart färgplatta.

Visättraskolan - En helt (o)vanlig skola!

Visättraskolan är en kommunal F-6 skola i Flemingsberg, Huddinge med ca 400 elever och 70 anställda.

Visättraskolans ledord, Kunskap, Trygghet och Trivsel ligger till grund för det dagliga arbetet. Vi utgår ifrån våra ledord när vi sätter våra mål, och de visar riktningen. Vi ser hela verksamheten som en helhet och våra ledord går som en röd tråd genom alla delar av verksamheten, från förskoleklass till åk 6 och i fritidshemmet.

Vi har en dokumenterat hög lärarbehörighet, god arbetsmiljö, låg personalomsättning och en stabil ledningsgrupp. Viktiga faktorer som främjar elevernas förutsättningar att lyckas i skolan.

Visättraskolan har under de senaste åren drivit igenom ett omfattande utvecklingsarbete. Ett arbete som på många olika sätt har uppmärksammats och prisats. 

Laddar...

Kontakt Visättraskolan