Elever och vårdnadshavare

Här hittar ni viktig information om frånvaro, läsårsdata, olycksfallsförsäkring och Unikum. Ni kan också hitta information om hur vi arbetar med elevdelaktighet och hur ni kan framföra synpunkter eller eventuella klagomål.

Bild på Visättraskolans ledors.
Visättraskolans ledord

Uppdaterad 10 december 2021

Var informationen till din hjälp?