Om skolan

Visättraskolans ledord, Kunskap, Trygghet och Trivsel ligger till grund för det dagliga arbetet. Vi utgår ifrån våra ledord när vi sätter våra mål, och de visar riktningen. Vi ser hela verksamheten som en helhet och våra ledord går som en röd tråd genom alla delar av verksamheten, från förskoleklass till åk 6 och i fritidshemmet.

Visättraskolans vision är att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, att alla elever ska känna sig trygga, och att alla elever ska trivas. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling. Kunskap, Trygghet och Trivsel. Tre ledord som visar oss riktningen, och som är beroende av varandra.

Kunskap – Alla elever på Visättraskolan ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling!

För att nå dit ska vi utifrån beprövad erfarenhet och forskning prova olika vägar för att ge eleverna undervisning som håller hög kvalitet, är varierad och anpassad utifrån deras erfarenheter, intressen och förutsättningar. Målen och kriterierna ska vara tydliga, och vi ska ha höga förväntningar på våra elever. 

Trygghet – Alla elever ska känna sig trygga på Visättraskolan! 

För att nå dit så ska vi erbjuda eleverna en stödjande, utmanande och stimulerande miljö. Varje elev på Visättraskolan ska ha minst en förtroendefull relation till en vuxen på skolan. Vi ska ha gemensamma och implementerade ordningsregler för att uppnå ordning och reda, samt studiero.

Trivsel – Alla elever ska trivas på Visättraskolan! 

För att nå dit så ska vi arbeta för att skolans klimat ska präglas av glädje, gemenskap, tolerans och respekt för medmänniskor, en ”Visättraanda”.

Välkomna till Visättraskolan - En helt (o)vanlig skola!

Uppdaterad 11 maj 2022

Var informationen till din hjälp?