Bloggar & Media

1. Visättraskolans trygghetsblogg

Visättraskolans ledord är Kunskap, Trygghet och Trivsel. På vår skola arbetar vi efter den till synes enkla devisen ”För att en elev ska kunna prestera bra måste eleven också må bra”. Den här bloggen lyfter hur vi arbetar på skolan för att våra elever ska må så bra som möjligt. Du kommer att kunna följa arbetet genom att vi lyfter konkreta exempel på hur vi arbetar med tryggheten på Visättraskolan. I bloggen presenterar vi också de rastaktiviteter som vi erbjuder våra elever genom vår satsning #roligareraster.


2. Övriga bloggar

Visättraskolans PREST-lärare har en egen blogg i vilken ni kan följa deras arbete i de praktisk-estetiska ämnena. Visättraskolans personal delar också med sig av insikter från föreläsningar, arbetet i det kollegiala lärandet på Pedagog Huddinge i bloggen "Kugghjulet". På Pedagog Huddinge kan ni också följa Visättraskolans förstelärare i språkutvecklande arbetssätt.


3. Visättraskolan i media

Här kan ni se några av de tillfällen då Visättraskolan synts i media. Vi är verkligen stolta över vår fina skola!


4. Visättraskolan - En helt (o)vanlig skola

På senare år har den svenska skolan legat i fokus och debatterats flitigt, man har kunnat läsa många rubriker om en kris med sjunkande resultat och ordningsproblem. Den här filmserien är Visättraskolans inlägg i skoldebatten. Vi vill skildra en vanlig svensk skola från insidan och nyansera den ständigt återkommande bilden av en skola i kris. Vi vill skildra vår verksamhet och belysa det arbete som vi anser ligger till grund för att Visättraskolan ska vara en skola där alla har möjlighet att utvecklas, känna trygghet och trivas.


5. Visättraskolan på Facebook & Instagram

Följ oss gärna på Facebook och Instagram!

Laddar...

 


Uppdaterad 19 mars 2019

Var informationen till din hjälp?