Visättraskolans samlade Elevhälsa

Visättraskolans samlade elevhälsa leds av tillförordnad rektor, Erik Hall.

Den samlade elevhälsan består av två team:

  • Elevhälsoteamet
  • Trygghetsteamet.

Tack vare vår organisation av den samlade elevhälsan i elevhälsoteam och trygghetsteam så kan vi arbeta åtgärdande, men framför allt lägga fokus på det främjande och förebyggande arbetet.

Den samlade elevhälsan

Uppdaterad 31 maj 2022

Var informationen till din hjälp?