Fritidshem

Visättraskolans fritidshem är uppdelat i fyra olika avdelningar, Förskoleklass, ÅK 1-2, och ÅK 3-6. Eleverna i årskurs 4-6 har sin fritidsverksamhet på Ung Zon, Visättras fritidsgård.

Välkomna till Visättraskolans fritidshem!

Här arbetar en engagerad och väl sammansvetsad personalgrupp som verkligen brinner för fritidsverksamheten. Många har arbetat tillsammans i många år, och den årliga medarbetarenkäten som genomförs med personalen visar det på en hög trivsel och nöjdhet, vilket också avspeglar sig i verksamheten.

Fritidsverksamheten på Visättraskolan kompletterar skolans verksamhet och vi erbjuder dagligen olika aktiviteter, både ute och inne, allt utifrån elevernas ålder och intresse.

Vi arbetar tematiskt och erbjuder inom dessa teman möjligheter att prova på att baka, olika idrotter, pyssla, matematiska lekar, sällskapsspel och mycket mer.

Fritidshemmets personal arbetar aktivt för att skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna  ska kunna utvecklas socialt och kunskapsmässigt då de vistas på fritids.

Fritidshemmets öppettider:

  • Fritidshemmet öppnar 06:30 - Avdelning ÅK 1-2.
  • Frukost serveras för inskrivna elever 07.00-07.30.
  • Mellanmål serveras för inskrivna elever 13.45-15.00 (beroende på avdelning).
  • 16.15 samtliga elever samlas - Avdelning ÅK 1-2.
  • Fritidshemmet stänger senast 18:00

Här nedan anger vi datum för fritidshemmets planeringsdagar:

  • 10-12 augusti 2022
  • 15-16 juni 2023

Om omsorg behövs på lov, studiedagar eller planeringsdagar ska behovet anmälas till fritidsansvarig, Pelin Celepli, senast 3 veckor innan.

Vi följer Huddinge kommuns regler för fritidshem.

Fritidshemmets mål för arbetet finns inskrivna i skolans arbetsplan, som ni hittar HÄR.

 

Uppdaterad 7 juli 2022

Var informationen till din hjälp?