Skolbibliotek

En god läsförmåga är en viktig förutsättning för lärande och språkutveckling. Helst ska eleverna även utveckla lust, engagemang och vilja till läsning, så att de kan få fortsätta utvecklas genom läsning under många år framöver.

Vi har ett fint och inbjudande litet skolbibliotek med ett brett utbud där eleverna kan låna böcker själva eller tillsammans med klassen. Biblioteket är öppet på flera av veckans raster och då erbjuds bland annat lyssning av ljudböcker och olika lugnare aktiviteter.

Vi arbetar kontinuerligt med att fortsätta utforma och utveckla verksamheten och utbudet så att det ska möta de behov som våra elever och personal har för att det ska vara en viktig pedagogisk resurs. Skolbiblioteket ska vara en naturlig del av verksamheten på Visättraskolan.

 

Uppdaterad 31 maj 2022

Var informationen till din hjälp?