Skolmaten

Visättraskolan har inget tillagningskök, utan skolmaten levereras av Glömstaskolans kök. 

 

Uppdaterad 31 maj 2022

Var informationen till din hjälp?