En lärare hjälper en pojke med en uppgift i en bok, det tittar båda koncentrerat ner i boken.

Vistaskolan

Ett lustfyllt, meningsfullt lärande för alla!

Vistaskolan är en F-9 skola i kommunal regi där ca 840 elever och 100 personal möts varje dag. Hos oss har vi förmånen att följa våra elever från förskoleklass, då vi välkomnar det lilla barnet in i skolans förtrollade värld, till årskurs 9 då den stora tonåringen är redo att gå vidare ut i ett fortsatt livslångt lärande. Vi ser det som vår uppgift att skapa goda förutsättningar för varje elev att växa och utveckla sina förmågor under sin tid hos oss. Den långa resan genom grundskolan gör att vi lär känna alla våra elever och deras behov och styrkor väl. Ett mycket viktigt mål för oss är att varje elev ska ha en förtroendefull relation till minst en vuxen. Vi arbetar tillsammans i arbetslag där varje årskurs är ett arbetslag. 

Här kan du läsa mer om hur det är att gå på Vistaskolan.

Hej!


Den 18/1 är ni välkomna på öppet hus hos oss på Vistaskolan inför skolvalet till förskoleklass läsåret 24/25.

Plats: Dungen, förskoleklassens lokaler
Tid: 18.00-19.00

Varmt välkomna!
//Personalen i förskoleklassen och skolledningen

Vid frågor går det bra att kontakta bitr. rektor Hanna Hedmark
hanna.hedmark@huddinge.se, 08-535 315 17

Information om Arbetsplatsträff

Skolan har APT onsdag vecka 42, 47, 6, 11, 16 och 21 vilket medför att fritids stänger klockan 15.00. Vänligen kontakta ditt barns fritidsavdelning för mer information.

Datum för APT:
18/10 - 2023
22/11 - 2023
7/2 - 2024
13/3 - 2024
17/4 - 2024
22/5 - 2024

Kontakt Vistaskolan