Engelska 5

På Vux Huddinge kan du läsa Engelska 5 antingen i klassrum eller på distans. 

Engelska 5 i klassrum

Klassrumskursen ges i Vux Huddinges lokaler på Patron Pehrs väg 6-8. Lektioner måndag och torsdag 13.00-16.00.

Engelska 5 på distans

Du behöver ha tillgång till internet och en dator med fungerande kamera. Vissa examinationer kommer att ske på plats i våra lokaler på Vux Huddinge. 

Varannan vecka hålls obligatoriska Speaking sessions online där vi tränar på att prata och diskutera litteratur på engelska. Du kommer att få välja mellan dag- och kvällstid.

Under kursens gång har du möjlighet att få studiehandledning av din lärare online via Google Meet.

Obligatorisk introduktion på Vux Huddinge

Du som är antagen till en distanskurs på Vux Huddinge måste komma på en obligatorisk introduktionsträff för att bli studieaktiverad. Vid introduktionen kommer dina lärare att gå igenom information om kursupplägget, viktiga datum och hjälpa dig att logga in på Google Classroom om du behöver det. 

Om du är sjuk måste du meddela din lärare.

Ansök till engelska 5

Du ansöker på vår sökwebb.

Ansökningswebben (huddinge.alvis.se)

Uppdaterad 24 mars 2023

Var informationen till din hjälp?