Digital informationskväll

20-03-19

Nyhet

Välkommen till digital informationskväll tisdag den 5 maj kl 19:00-20:00. Här kan du se en rundvandring på skolan samt träffa våra elever, studievägledare och rektor.

 

Träffa elever här

Träffa studievägledare här

Träffa rektor här

 

Björn-Erik Erlandsson professor på KTH presenterar Widerströmska gymnasiet

Bjorn-Erik.JPG

Idéen att placera Huddinges nya gymnasium, Widerströmska Gymnasiet, i en inspirerande miljö där lokaler, inredning, utrustning och ljussättning är anpassade för att skapa samarbete och studiero och där gymnasielever, studenter på högskolorna och andra kommer att springa på varandra kommer från ett liknande skolprojekt i Oslo. Skolan kan också dra nytta av områdets växande företagsmiljö, bland annat för praktikplatser. Förhoppningen är att detta ska locka fler unga till högskolestudier, jag förespråkar naturligtvis matematiska, naturvetenskapliga och teknikämnen eftersom jag kommer från KTH. Ungdomarna ska i varje fall ges möjlighet. Sedan väljer de själva om de vill bli snickare, ingenjörer eller forskare. Det viktigaste är att ungdomarna skaffar sig en utbildning, allt efter intresse och förmåga. Jag har deltagit och varit drivande hela tiden i projektgruppen, från idéstadiet till genomförandet av Widerströmska gymnasiet.

Skolan som är en integrerad del i Campus Flemingsberg med bland annat Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Södertörns högskola och Röda Korsets högskola som grannar kommer att kunna samutnyttja en del lokaler, det gäller bland annat biblioteket på Södertörns högskola. Även andra  samarbeten med akademierna är aktuella, exempelvis kring utveckling av digitalt lärande, pedagogisk utveckling, deltagande vid seminarier, handledning av studenter, kompetensutveckling och gemensam fortbildning.

Med stark koppling till arbetslivet och ett grundat samarbete med bland annat KTH kommer Widerströmska gymnasiet att kunna erbjuda många möjligheter – bland annat ett fjärde tekniskt år med kurser inom medicinsk teknik. Arbetet pågår också för fullt med att hitta samarbetspartners när det gäller praktikplatser för fjärde året på teknikprogrammet.

Vi kommer att behöva kompetenser inom teknikområdena från gymnasieingenjörer till teknologie doktorer som är väl utbildade för att möta en alltmer krävande arbetsmarknad. Arbetstillfällena finns inom industrin, offentlig förvaltning men också inom akademierna. De tvärvetenskapliga kompetenserna kommer att behövas i en alltmer omfattning vilket innebär samarbete och förståelse över vetenskapsområdena.

Till er som planerar er utbildning vill jag bara framföra följande:

  • Ta tillvara de möjligheter som finns att utbilda er, allt efter intresse och förmåga!
  • Ta tillvara möjligheterna nu – de kommer inte tillbaka, det enda fel ni kan göra är att inte försöka!
  • Framtiden tillhör er, se till att ni kommer att vara en del av den och att ni kan påverka utvecklingen!
  • Kompetens och kunskap kommer alltid att behövas

Lycka till med starten av början på en spännande utmaning för en god framtid!

Björn-Erik Erlandsson, Ph.D., Professor
Senior Advisor

KTH Royal Institute of Technology
School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health
Department of Biomedical Engineering and Health Systems
Convenor, ISO TC215 Health informatics, WG1 Architecture, Frameworks and Models
Chairman, SIS TK 334 Health Informatics Standardization
Member of the Board, HL7 Sweden
Member of MTF - Swedish Society for Medical Engineering and Physics, Swedich Society of Medicine
Member of SFMI – Swedish Society of Medical Informatics, Swedish Society of Medicine
Past Member of the Advisory Board, SBU – Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services
Life Senior Member of IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
Member of IEEE standardization Neuro Tech BME
EIT Health, Health and Medical Data Analytics Moderator

Uppdaterad 5 maj 2020

Var informationen till din hjälp?