Till mobilversionen av huddinge.se

Välkommen till huddinge.se

Socialnämndens och äldreomsorgsnämndens sammanträden i maj

2015-05-22

Socialnämnden sammanträder den 25 maj och äldreomsorgsnämnden den 26 maj. Nämndernas sammanträden är öppna för allmänheten med undantag för de ärenden som omfattas av sekretess. Här kan du läsa om några av de aktuella ärendena.

Välkommen till möte om Huddinge kommuns näringslivsutveckling

2015-05-22

Hur ser kommunens näringsliv ut vad gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier? Huddinge kommun har genomfört en näringslivsanalys och nu presenteras resultatet. Välkomna!

Tack för inskickade visättraminnen

2015-05-21

Tack alla ni som bidragit med bilder och föremål till utformningen av trappan i Visättra.

Natur- och byggnadsförvaltningen har stängt den 26 maj

2015-05-20

Den 26 maj har natur- och byggnadsförvaltningen stängt hela dagen på grund av utbildning. Välkommen åter onsdagen den 27 maj.

Välkommen till samråd om fler bostäder vid Kvarnbergsplan

2015-05-20

Detaljplanen för Gymnasiet 5 vid Kvarnbergsplan är på samråd fram till den 15 juni. Planen ska möjliggöra fler bostäder i ett centralt och kollektivtrafiknära läge samt vidareutveckla en stadsmässig plats och ett förbättrat gaturum, bland annat genom att skapa utrymme för en mötesplats. Ett samrådsmöte hålls den 2 juni klockan klockan 18.00 i A-salen i Kommunhuset.

Laga kraft för Högmoravägen, delområde II

2015-05-20

Detaljplanen kring Högmoravägen, delområde II har vunnit laga kraft. Planområdet ligger cirka tre kilometer öster om Huddinge centrum, norr om Ågestavägen och kring en del av Högmoravägen ner mot Magelungen. Detaljplanen syftar till permanentning och förtätning av befintlig bebyggelse efter utbyggnad av gata och vatten och avlopp. Planen möjliggör också att uppföra en skola i kombination med förskola.

Nyhetsarkivet

På gång

Se fler händelser

Årsredovisning 2014 - Från ord till handling

Bild på webbårsredovisningen

Nu kan du se Huddinge kommuns årsredovisning för 2014 direkt här på webben. Det blev året då många spadtag togs för sedan länge planerade byggprojekt. Dessutom hittar du den enkla skattekollen som berättar vad skattepengarna använts till.

Bygg i Huddinge

Grävskopa

Här kan du som byggherre och exploatör anmäla dig till Huddinges intressentregister för markanvisningstävlingar och anbudsförfaranden.

E-tjänster och blanketter

Kontakta oss

Ikon fråga Servicecenters frågeforum
Ikon besöksadress Huddinge servicecenter
Kommunalvägen 28
Ikon telefon 08-535 300 00
Ikon mejl servicecenter@huddinge.se

Ordinarie öppettider:
Måndag-onsdag kl 8.00-17.00
Torsdag kl 8.00-18.30
Fredag kl 8.00-15.00

Öppettider samhällsvägledning
Besökstider Bygglovsavdelningen

OBS! Byggovsavdelningen har ingen telefontid tisdagen den 19 maj. Har du allmänna frågor är du dock fortfarande välkommen att kontakta servicecenter på telefonnummer 08-535 300 00 alternativt ringa oss dagen därpå under telefontiden.


Felanmälan

Klagomål


Fråga din politiker

Lämna medborgarförslag

Jämför service

Följ oss på facebook