Till mobilversionen av huddinge.se

Välkommen till huddinge.se

Unikt bibliotek med centrum för barnkonst invigs i Vårby

2015-03-25

Nu öppnas portarna till nyrenoverade Vårby bibliotek som också är ett centrum för barnkonst. Genom ombyggnaden har Internationella barnkonstmuséets verksamhet integrerats med Vårby bibliotek. På så sätt erbjuds invånarna en plats där de inte bara tar till sig andras berättelser genom litteraturen, utan även en plats där de kan skapa sina egna berättelser.

Begränsad framkomlighet i Flemingsberg den 27−30 mars

2015-03-25

Från och med klockan 14.00 den 27 mars till 04.30 den 30 mars arbetar Trafikverket med att sidoförflytta väg 226 vid Flemingsberg. Arbetet påverkar trafikens framkomlighet i korsningen mellan väg 226 och Hälsovägen/Regulatorvägen.

Ändrad trafik vid utbyggnad av gator i Gladö kvarn

2015-03-25

Detaljplanen för Gladö kvarn har vunnit lagakraft och gator ska byggas ut, genomförandet planeras att ske i fyra etapper. Här ser du vilka gator som berörs.

Besked om skolplacering skickas 31 mars

2015-03-25

Beskeden om skolplaceringar skickas ut till alla som önskat skola den 31 mars. Arbetet med placeringarna pågår fortfarande. Till hösten startar två nya skolor sin verksamhet. Långsjöskolan startar upp med två förskoleklasser på Segeltorpsskolan och Glömstaskolan startar två förskoleklasser på Kästa förskola och skola.

Kultur- och fritidsförvaltningen får ny besöksadress

2015-03-23

Kultur- och fritidsförvaltningen flyttar till nya lokaler och från och med 24 mars finns kontoret på Patron Pehrs väg 6 och 10, i anslutning till busstorget vid Huddinge station. På grund av flytten är fritidsbokningen stängd den 23-24 mars.  

4B på Utsäljeskolan i samarbete med WWF

2015-03-20

Klass 4B på Utsäljeskolan arbetar just nu med ett ambitiöst projekt kring hållbar utveckling i samarbete med WWF. De har fått ett uppdrag från dem som går ut på att utreda hur vår livsstil påverkar klimatet på jorden och hur vi kan minska de ekologiska fotavtrycken. Projektet kommer sedan att redovisas för politiker i Huddinge kommun och för WWF.

Nyhetsarkivet

På gång

Se fler händelser

Gör din röst hörd

Illustration från trafikstrategin med kollektivtrafik, cyklister och gående

Tyck till om Huddinges cykel- och kollektivtrafikplan samt parkeringsprogram. De innehåller förslag till förändringar som kan komma att påverka dig.

Lär känna Huddinges trafikstrategi

Bygg i Huddinge

Grävskopa

Här kan du som byggherre och exploatör anmäla dig till Huddinges intressentregister för markanvisningstävlingar och anbudsförfaranden.