Till mobilversionen av huddinge.se

Välkommen till huddinge.se

På gång i skolnämnderna v. 37

2015-08-26

Vecka 37 sammanträder förskole-, grundskole- och gymnasienämnderna i Huddinge kommun. Nämndernas sammanträden är öppna för allmänheten som åhörare.

Vem tycker du ska få Huddinges demokratipris?

2015-08-19

Reine Berglund var förra årets vinnare av demokratipriset. Priset ska uppmärksamma personer som exempelvis verkat för demokratin, människors lika värde, jämlikhet eller för barnens rätt. Vill du nominera någon gör du det senast 28 augusti!

Information kring Långsjöskolan

2015-08-18

Behovet av skolplatser är stort i Huddinge och de kommande tio åren planerar kommunen för ett tiotal nya grundskolor. En av skolorna som planeras är Långsjöskolan, som ska ligga i Segeltorp, med plats för 420 elever.

Planer på att sanera Österhagsdeponin - förlängd samrådstid

2015-08-12

Österhagen i Skogås är ett populärt strövområde men området är också en gammal deponi som innehåller förorenade schakt- och byggnadsmassor från bland annat arbeten kring Nynäsbanan och Globen från 1980-talet. Nu planeras för att marken ska saneras för att stoppa giftspridning i mark och angränsande vattendrag. Programsamråd pågår under tiden 9 juni - 7 september 2015.

Ändring av regler vid förskoleplacering

2015-08-06

Vårdnadshavare kan nu ange tre önskemål i sin ansökan om förskoleplats, istället för fem önskemål som gällde tidigare. Den som får ett av sina tre önskemål kommer automatiskt att tas bort från kön till övriga önskemål. Ändringen började gälla den 3 augusti. 

Körfält stängs av utmed Ågestavägen

2015-08-04

Tisdagen den 4 augusti stängs ett körfält av utmed Ågestavägen i Stuvsta-snättringe. Avstängningen pågår fram till början av november.

Nyhetsarkivet

På gång

Se fler händelser
Pratbubbla med texten Utan dig, ingen demokrati!

Hjälp oss fylla höstens demokratidagar 5-9 oktober med ett spännande innehåll!

Läs mer och anmäl aktivitet senast den 28 augusti.

Bygg i Huddinge

Grävskopa

Här kan du som byggherre och exploatör anmäla dig till Huddinge kommuns intressentregister för markanvisningstävlingar och anbudsförfaranden.

Årsredovisning 2014 - Från ord till handling

Bild på webbårsredovisningen

Nu kan du se Huddinge kommuns årsredovisning för 2014 direkt här på webben. Det blev året då många spadtag togs för sedan länge planerade byggprojekt. Dessutom hittar du den enkla skattekollen som berättar vad skattepengarna använts till.

E-tjänster och blanketter

Kontakta oss

Ikon fråga Servicecenters frågeforum
Ikon besöksadress Huddinge servicecenter
Sjödalstorget 13
Ikon telefon 08-535 301 00
Ikon mejl servicecenter@huddinge.se

Öppettider besök

Måndag–onsdag 9.00-17.00
Torsdag 11.30-18.30
Fredag 9.00-15.00  

Öppettider telefon

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 11.30-18.30
Fredag 8.00-15.00 

Öppettider samhällsvägledning
Besökstider Bygglovsavdelningen


Felanmälan

Klagomål


Fråga din politiker

Lämna medborgarförslag

Jämför service

Följ oss på facebook