Till mobilversionen av huddinge.se

Välkommen till huddinge.se

Servicecenter har öppnat i Huddinge centrum

Nu hittar du servicecenter i nya lokaler mitt emot McDonalds i Nordeas gamla lokaler i Huddinge centrum. Adressen är Sjödalstorget 13.  

Huddinge klättrar i tidningen Miljöaktuellts kommunrankning

2015-06-26

Tidningen Miljöaktuellt har presenterat sin årliga rankning över bästa miljökommun. Huddinge kommun hamnar på 17:e plats, ett stort hopp upp från förra årets 34:de plats.

Maxtaxan i förskola, familjedaghem och fritids höjs den 1 juli

2015-06-26

Från och med den 1 juli 2015 kommer hushåll som har en sammanlagd inkomst över 42 000 kronor i månaden att få betala en högre avgift för förskola, familjedaghem och fritidshem. Det beror på att Skolverket då höjer inkomsttaket från 42 000 kronor till 42 890 kronor. Framöver kommer inkomsttaket att indexeras varje år av Skolverket och avgiften kommer att regleras efter det. 

Pappersblanketterna tas bort vid ansökan om skolskjuts, terminskort och konto i Skola24

2015-06-26

Från och med den 1 augusti kommer pappersblanketterna för att ansöka om skolskjuts, terminskort och konto i Skola24 att sluta användas. Vi hänvisar istället till e-tjänsterna för Skola24  och skolskjuts/terminskort.  

Pilträden i Sjödalsparken beskärs

2015-06-25

Sjödalsparkens 42 pilar har blivit för höga och beskärs därför nu kraftigt för att inte knäckas vid stormigt väder. En säkerhetsåtgärd som ingår i kommunens normala parkskötsel. Snart skjuter träden nya skott och blir gröna igen.

Utredning av taxor för vuxna i föreningslivet

2015-06-25

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått uppdraget att utreda taxor för vuxenverksamhet medan nolltaxan för verksamhet för barn, unga och funktionsnedsatta ska bestå.  Vuxentaxan föreslås vara subventionerad med 50 % av normaltaxan för de föreningar som är så kallade allmännyttiga ideella. Kultur- och fritidsnämnden kommer att ta ställning till förslaget i september. 

Upprustade tunnlar i Flemingsberg

2015-06-22

Huddinge kommun har rustat upp två gångtunnlar i Flemingsberg. Tunnlarna är belägna under Huddingevägen, mellan Ebba Bååts väg och Elektronvägen.

Nyhetsarkivet

På gång

Se fler händelser

Bygg i Huddinge

Grävskopa

Här kan du som byggherre och exploatör anmäla dig till Huddinges intressentregister för markanvisningstävlingar och anbudsförfaranden. Välkommen till våra seminarier i Almedalen!

Pratbubbla med texten Utan dig, ingen demokrati!

Hjälp oss fylla höstens demokratidagar 5-9 oktober med ett spännande innehåll!

Läs mer och anmäl aktivitet.

Årsredovisning 2014 - Från ord till handling

Bild på webbårsredovisningen

Nu kan du se Huddinge kommuns årsredovisning för 2014 direkt här på webben. Det blev året då många spadtag togs för sedan länge planerade byggprojekt. Dessutom hittar du den enkla skattekollen som berättar vad skattepengarna använts till.

E-tjänster och blanketter

Kontakta oss

Ikon fråga Servicecenters frågeforum
Ikon besöksadress Huddinge servicecenter
Sjödalstorget 13
(mittemot McDonalds)
Ikon telefon 08-535 301 00
Ikon mejl servicecenter@huddinge.se

Öppettider besök

Måndag–onsdag 9.00-17.00
Torsdag 11.30-18.30
Fredag 9.00-15.00  

Öppettider telefon

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 11.30-18.30
Fredag 8.00-15.00 

Öppettider samhällsvägledning
Besökstider Bygglovsavdelningen


Felanmälan

Klagomål


Fråga din politiker

Lämna medborgarförslag

Jämför service

Följ oss på facebook