Till mobilversionen av huddinge.se

Välkommen till huddinge.se

Eldningsförbud i hela Stockholms län

2016-07-25

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk i skog och mark. Det innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. Grillning fritt i naturen är inte heller tillåtet.

Information om eventuella föroreningar i Ågesta

2016-07-15

Vid en provtagning 2015 påträffade Stockholm Vatten föroreningar av PFAS i avloppsvatten i Ågesta. Man misstänkte då att det rörde sig om PFAS-förorenat grundvatten från Ågesta övningsfält som trängt in i avloppsnätet.

Visättra entré – trappan har öppnat

2016-07-08

Under våren har en ny bred trappa med konstnärlig utsmyckning byggts bakom åklagarmyndigheten mellan Visättra och Flemingsbergs pendeltågsstation. Minnen som representerar Visättra för boende och verksamma har omtolkats och gjutits in i betongtavlor i trappan. Tack alla ni som bidragit med minnen!

Byte av högspänningskablar på Kommunalvägen

2016-07-06

Vattenfall har under våren arbetat med att byta ut högspänningskablar längs med Kommunalvägen i Huddinge. Nu är arbetet i sitt slutskede och beräknas bli färdigt inom en månad.

Hur bygger vi det moderna samhället?

2016-07-05

På tisdagsmorgonen höll Huddinge ett välbesökt seminarium i Almedalen. På agendan stod en diskussion om samhällsbyggnadsprocessen - hur kan de olika aktörerna tillsammans skapa förutsättningar för ett så bra samarbete som möjligt och bygga det moderna samhället?

Upprustning av Gula gången och Flemingsbergsparken

2016-07-04

Nya bostäder byggs utmed Hälsovägen och fler människor kommer att röra sig i området. Tack alla ni som tyckt till om Flemingsbergsparken och Gula gången. Redan nu finns fler sittplatser i området och i sommar startar arbetet med att sammanställa era synpunkter.

Nyhetsarkivet

På gång

Se fler händelser

Cykelloppet Velothon passerar östra Huddinge

Bild från Velothon 2015. Foto: Stockholm Velothon

Söndag den 11 september 2016 arrangeras cykelloppet Velothon Stockholm. Loppet löper genom sex kommuner, däribland Huddinge, och vissa vägar kommer att stängas av under stora delar av dagen.

Bygg i Huddinge

Vit fasad mot blå himmel

Här kan du som byggherre och exploatör anmäla dig till Huddinge kommuns intressentregister för markanvisningstävlingar och anbudsförfaranden.

Flyktingsituationen i Huddinge

Tre ungdomar som sitter på en sten. Foto: Mostphoto

Läget just nu och hur du kan hjälpa.

E-tjänster och blanketter

Kontakta oss

Ikon fråga Servicecenters frågeforum
Ikon besöksadress Huddinge servicecenter
Sjödalstorget 13
Ikon telefon 08-535 301 00
Ikon mejl servicecenter@huddinge.se


Öppettider besök
Måndag–onsdag 9.00-17.00
Torsdag 11.30-18.30
Fredag 9.00-15.00  

Öppettider telefon
Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 11.30-18.30 (13.00-18.30 mellan 7 juni-22 augusti)
Fredag 8.00-15.00
Telefonen lunchstängd 12-00-13.00 mellan 7 juni-22 augusti

Öppettider samhällsvägledning

Besökstider Bygglovsavdelningen


Felanmälan

Klagomål


Fråga din politiker

Lämna medborgarförslag

Jämför service

Följ oss på facebook