Till mobilversionen av huddinge.se

Välkommen till huddinge.se

Sporthall med mötesplats för unga

2015-05-28

Den kommande nybyggnationen ska förläggas på tillräckligt avstånd från befintlig villabebyggelse.

Familjevänligt söder om stan

2015-05-27

Segeltorp får nya bostäder där Västerängs IP tidigare låg.

Inställda pendeltåg nattetid mellan den 31 maj och 10 juni

2015-05-27

Bussar ersätter pendeltågen mellan Huddinge och Södertälje centrum sena kvällar och nätter i juni. Morgontrafiken påverkas inte.

Rekordmånga deltog på Skräpplockardagarna

2015-05-25

Skräpplockardagarna arrangerades i mitten av maj och lockade i år rekordmånga deltagare. Totalt deltog 6500 personer i kampen mot skräpet där sex vinnarlag utsågs.

Socialnämndens och äldreomsorgsnämndens sammanträden i maj

2015-05-22

Socialnämnden sammanträder den 25 maj och äldreomsorgsnämnden den 26 maj. Nämndernas sammanträden är öppna för allmänheten med undantag för de ärenden som omfattas av sekretess. Här kan du läsa om några av de aktuella ärendena.

Välkommen till möte om Huddinge kommuns näringslivsutveckling

2015-05-22

Hur ser kommunens näringsliv ut vad gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier? Huddinge kommun har genomfört en näringslivsanalys och nu presenteras resultatet. Välkomna!

Nyhetsarkivet

På gång

Se fler händelser

Bygg i Huddinge

Grävskopa

Här kan du som byggherre och exploatör anmäla dig till Huddinges intressentregister för markanvisningstävlingar och anbudsförfaranden.

Årsredovisning 2014 - Från ord till handling

Bild på webbårsredovisningen

Nu kan du se Huddinge kommuns årsredovisning för 2014 direkt här på webben. Det blev året då många spadtag togs för sedan länge planerade byggprojekt. Dessutom hittar du den enkla skattekollen som berättar vad skattepengarna använts till.

E-tjänster och blanketter

Kontakta oss

Ikon fråga Servicecenters frågeforum
Ikon besöksadress Huddinge servicecenter
Kommunalvägen 28
Ikon telefon 08-535 300 00
Ikon mejl servicecenter@huddinge.se

Ordinarie öppettider:
Måndag-onsdag kl 8.00-17.00
Torsdag kl 8.00-18.30
Fredag kl 8.00-15.00

Öppettider samhällsvägledning
Besökstider Bygglovsavdelningen

OBS! Byggovsavdelningen har ingen telefontid tisdagen den 19 maj. Har du allmänna frågor är du dock fortfarande välkommen att kontakta servicecenter på telefonnummer 08-535 300 00 alternativt ringa oss dagen därpå under telefontiden.


Felanmälan

Klagomål


Fråga din politiker

Lämna medborgarförslag

Jämför service

Följ oss på facebook