Öppna förskolan i Flemingsberg

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn 0-5 år - en träffpunkt dit barn kommer tillsammans med en förälder eller annan vuxen. Även du som är gravid eller väntar barn är välkommen.

Öppna förskolan i Flemingsberg är en del av Flemingsbergs Familjecentral i samarbete med barnhälsovård, barnmorskemottagning och socialtjänstens råd och stöd.

Vi samverkar med olika lokala aktörer så som biblioteket, dietisten (Aleris), tandhygenisten och Flemingsberg kyrka.

Verksamheten är gratis.

Fika och kaffe finns till självkostnadspris.

Dietisten

Under nedanstående onsdagar kommer dietisten på besök och svarar på frågor och funderingar kring barn och mat.

Klockan 10.00

 • 17 januari
 • 14 mars
 • 11 april
 • 16 maj

Musik, dans, sång och rörelse!

Fredagar, eftermiddag.

Biblioteket-Läsestund

Biblioteket kommer under nedanstående datum att ha lässestund på öppna förskolan och biblioteket. Biblioteker ger även er föräldrar tips om  barnböcker som ni kan låna hem och läsa för era barn. 

 • onsdag den 24 januari, klockan 9.30 (läsestund på på öppna förskolan)
 • fredag den 16 februari, klockan 10.15 (öppna förskolan går till biblioteket)
 • onsdag den 21 mars, klockan 9.30 (läsestund på öppna förskolan)
 • fredag den 13 april, klockan 10,15 (öppna förskolan går tilll biblioteket)

Pappa (eller en annan viktig manlig vuxen) mötesplats

Är du pappa och vill träffa andra pappor?

Vi erbjuder en mötesplats för pappor/eller en annan viktig manlig vuxen och barn 0-5 år på Flemingsbergs öppna förskola/familjecentral.

Måndagar klockan 13.00–16.00.

Va med! – Samhällsorientering

Samhällsinformationsgrupp. Va med och diskutera utifrån filmer och bilder om bland annat hur det är att vara förälder och barn i Sverige.

Måndagar klockan 9.30–11.00

 • Barnmorskan är med måndagen den 5 februari.

Gravid

Även du som är gravid är välkommen till öppna förskolan.

Barn 0-18 månader

Torsdagar 08.30-12.00

Babyrytmik

Under terminen kommer det en musikpedagog från Svenska kyrkan och visar musiklekar för de allra minst. Nedan följer aktuell tid och datum:

Klockan 10.00

 • Torsdagen den 25 januari
 • Torsdagen den 22 februari

Är det dags att tänka på förskola för ert/era barn?

Vi kan följa med er och besöka förskolorna i Flemingsberg. Meddela gärna oss så kan vi kontakta förskolorna i området och boka tid för besök.

ABC - Alla Barn i Centrum

Föräldragrupp för dig som har barn 3-12 år. Vill du också utvecklas i rollen som förälder och minska tjat i familjen anmäl då ditt intresse till öppna förskolan/familjecentralen eller maila direkt till: Britt-Inger.Rocklinger@huddinge.se .

Öppettider

Tisdag den 23 januari stänger vi klockan 12.00 på grund av familjecentralsmöte.

Tisdag den 30 januari stänger vi klockan 14.00 på grund av utbildning.

Onsdag den 31 januari har vi öppet klockan 13.00-15.30 på grund av personalmöte.

 

   
Måndag

08.30-15.30

Va med!samhällsorientierng (9.30-11.00)

Pappa mötesplats (12.00-15.30)

 

0-5 år

 

 

Tisdag

08.30-15.00

0- 5 år
Onsdag

08.30-15.30

 

0-5 år

 

Torsdag

08.30-15.30

 

 

 

 

0-18 mån (8.30-12.00)

0-5 år (12.00-15.30)

Fredag

08.30-15.00

Musik, sång & dans!

0-5 år

 

Sångsamling varje dag klockan 10.30 och 14.30. 

Kontakt

Uppdaterad 22 januari 2018

Var informationen till din hjälp?