Öppna förskolan i Flemingsberg

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn 0-5 år - en träffpunkt dit barn kommer tillsammans med en förälder eller annan vuxen. Även du som är gravid eller väntar barn är välkommen.

Öppna förskolan i Flemingsberg är en del av Flemingsbergs Familjecentral i samarbete med barnhälsovård, barnmorskemottagning och socialtjänstens råd och stöd.

Vi samverkar med olika lokala aktörer så som biblioteket, dietisten (Aleris), tandhygenisten och Flemingsberg kyrka.

Verksamheten är gratis.

Fika och kaffe finns till självkostnadspris.

Knytlunch

Ta med en liten maträtt så äter vi tillsammans, torsdag den 3 maj, klockan 11.00.

Information om forskningsstudie

Vid cirka åtta tillfällen med start fredag den 23 mars kommer två forskare, från Södertörns högskola i Flemingsberg, att göra en undersökning här på öppna förskolan som handlar om mellanmänskliga relationer.

Studien följer de för forskning uppsatta etiska riktlinjerna. Deltagarnas medverkan är anonym, helt frivillig och deltagarna kan när som helst avbryta sin medverkan. Resultatet kommer att behandlas konfidentiellt och kommer enbart att användas i forskningsändamål. Resultaten kommer inte att kunna kopplas till någon enskild individ.

Forskarna är på öppna förskolan:

 • Fredag den 27 april
 • Fredag den 4 maj
 • Fredag den 18 maj
 • fredag den 25 maj

Mer information finns på:

http://blogg.sh.se/reinvent/

Studie- och yrkesvägledare

Två studie- och yrkesvägledare som jobbar på Komvux i Huddinge Kommun kommer och informerar om möjligheten till studier på Komvux, grundläggande behörighet till högskola/universitet eller yrkesutbildningar.

Ni har då möjlighet att ställa frågor kring yrken, utbildningar samt studieekonomi.

Plats: Öppna förskolan

Klockan. 10.00

Datum: onsdag den 2 Maj

Dietisten

Under nedanstående onsdagar kommer dietisten på besök och svarar på frågor och funderingar kring barn och mat.

Klockan 10.00

 • 16 maj

Musik, dans, sång och rörelse!

Fredagar , eftermiddag.

Biblioteket-Läsestund

Under terminen kommer biblioteket och har lässestund på öppna förskolan och på biblioteket (återkommer med nya datum).  Biblioteker ger även er föräldrar tips om  barnböcker som ni kan låna hem och läsa för era barn. 

Pappa (eller en annan viktig manlig vuxen) mötesplats

Är du pappa och vill träffa andra pappor?

Vi erbjuder en mötesplats för pappor/eller en annan viktig manlig vuxen och barn 0-5 år på Flemingsbergs öppna förskola/familjecentral.

Måndagar klockan 12.00-15.30.

Va med! – Samhällsorientering

Samhällsinformationsgrupp. Va med och diskutera utifrån filmer och bilder om bland annat hur det är att vara förälder eller barn i Sverige.

Va med! pågår fram till den 28 maj. Vi startar igen måndagen den 3 september.

Måndagar klockan 10.30–12.00

Gravid

Även du som är gravid är välkommen till öppna förskolan.

Barn 0-18 månader

Torsdagar 08.30-12.00

Aktiviteter

 • 19 april, fot- och handavtryck
 • 3 maj, bakning + Knytlunch
 • 24 maj, fot- och handavtryck

Sångstund

Varje dag klockan 10.30

Är det dags att tänka på förskola för ert/era barn?

Vi kan följa med er och besöka förskolorna i Flemingsberg. Meddela gärna oss så kan vi kontakta förskolorna i området och boka tid för besök.

ABC - Alla Barn i Centrum

Föräldragrupp för dig som har barn 3-12 år och som vill utvecklas i rollen som förälder. Föräldragrupp ABC träffas 4 gånger och man bör delta på alla träffar. 

För mer information och anmälan till någon av nedanstående föräldragrupper:

Visa varandra hänsyn vid sjukdom

Besök inte öppna förskolan om du/ni eller ditt barn är förkylda. Vid maginfluensa ska du och ditt barn vara symtomfria i minst två dygn.

BVC

Öppna förskolan är på BVC och träffar nya familjer klockan 8.30-10.00

 • Tisdag den 8 maj
 • Tisdag den 22 maj

Öppettider

 • Måndag den 30 april är det stängt, Valborgsmässoafton.
 • Tisdag den 1 maj stängt, röd dag. 
 • Onsdag den 9 maj stänger vi klockan 11.30, dag före röd dag.
 • Torsdag den 10 maj stängt, Kristi himmelfärdsdag.
 • Fredag den 11 maj stängt, klämdag.
Måndag

8.30-15.30

0-5 år

Va med! (10.30-12.00)

Pappa mötesplats (12.00-15.30)

Tisdag

8.30-15.00

0-5 år

 
Onsdag

8.30-15.30

0-5 år

Dietisten, biblioteket (se datum ovan)
Torsdag

8.30-15.30

0-18 månader (8.30-12.00) Aktiviteter se ovan

0-5 år (12.00-15.30)

Fredag

8.30-15.00

0-5 år

Musik och dans, eftermiddag.
     

  

Kontakt

Uppdaterad 25 april 2018

Var informationen till din hjälp?