Positiv utveckling av Huddinges företagsklimat

17-05-23

Företagsklimatet i Huddinge kommun har förbättrats på flera områden jämfört med 2016. Det visar Svenskt näringslivs årliga enkätundersökning om det lokala företagsklimatet.

Kungens kurva shoppingcenter. Foto: Håkan Lindgren.

– Näringslivsfrågor är mycket viktiga och vi arbetar med flera olika insatser för att utveckla Huddinge till en stark företagarkommun – allt från ung företagsamhet i skolan, service och bemötandefrågor till att öka samarbetet mellan kommunen och företagen i Huddinge, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun.

141 företagare i Huddinge har besvarat enkäten. Årets sammanlagda resultat visar att företagarna ger Huddinge ett snittbetyg på 3,37 (3,23 år 2016 ), vilket är i nivå med Sverigesnittet (3,36). Ett av de områden som fått bättre omdöme är upphandling, vilket kommunen arbetat särskilt med under 2016, exempelvis genom utbildningar riktade till företagare. Även service till företag, tillämpning av lagar och regler samt konkurrens från kommunen får bättre omdöme i år.

En annan positiv signal är att skolornas attityd till företagande uppfattas som betydligt mer positiv i år.

– Vi har ett välutvecklat samarbete med skolorna och har lagt mycket energi på aktiviteter mellan skola och näringsliv. Det är glädjande att våra insatser syns i vad företagarna tycker, säger Pia Forsberg, näringslivschef i Huddinge kommun.

Enkäten visar också områden som kommunen bör prioritera för att nå ett bättre resultat, som lägre skatter och avgifter, fler bostäder, bättre förståelse hos tjänstemän och politiker för företagares villkor samt mer byggbar mark för verksamheter.

Om undersökningen

Svensk näringslivs enkätundersökning har genomförts över hela landet, från januari till april. 31 000 företagare och 7 000 kommunpolitiker har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun. Den 26 september kommer Svenskt näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet. Läs mer på foretagsklimat.se

Uppdaterad 23 maj 2017