Klotter

Om du upptäcker klotter på bullerplank, stödmurar, gångtunnlar, stolpar, vägmärken och andra anläggningar som du tror att kommunen äger kan du göra en felanmälan.

Om du upptäcker klotter på någon av Huges bostäder ska du göra en felanmälan till Huge.

Om det är klotter på elskåp eller transformatorstation gör du felanmälan hos Vattenfall

Om klottret är på en pumpstation gör du felanmälan till Stockholm Vatten AB.

Det här gäller vid klotter

  • Om vädret tillåter ska vi tvätta bort allt klotter på kommunala byggnader, egendom och kommunal naturmark inom 48 timmar efter det att klottret har blivit upptäckt eller felanmält.
  • På vardagar ska vi ta bort rasistisk och annat kränkande klotter inom 24 timmar från det att klottret har blivit upptäckt eller felanmält.
  • Vi polisanmäler och registrerar allt klotter på kommunal egendom i kommunens skaderapporteringssystem.
  • Vi fotograferar och dokumenterar allt klotter.
  • Vi hanterar otillåtna affischer på samma sätt som klotter.
  • Vi klotterskyddar alla nya kommunala anläggningar.
  • Vi följer noggrant upp kostnader för klottersanering och redovisar kostnaderna för natur- och byggnadsnämnden.
  • Vi använder bara miljögodkända medel när vi klottersanerar och klotterskyddar.

Uppdaterad 21 juni 2017

Var informationen till din hjälp?