Varumärket Huddinge kommun

Allt som vi förmedlar mot omvärlden är vårt varumärke. När vi tröstar ett barn på förskolan, svarar i telefon, snöröjer, beslutar om bygglov, fixar lördagsmys på äldreboendet eller säger ja till restaurangägaren som söker serveringstillstånd bygger vi bilden av Huddinge kommun – vårt varumärke. 

Varumärkesmanualen innehåller varumärkesplattform, varumärkesstrategin och grafisk profil.

Varumärkesplattform

Här hittar du bland annat Huddinge kommuns vision, uppdrag och kärnvärden.

Varumärkesstrategi

Här hittar du varumärkesplattformen och en beskrivning av hur den tillämpas för all verksamhet.

Grafisk profil

Här hittar du vilka regler och riktlinjer som gäller för hur vi använder logotypen, färger, typsnitt med mera i vår kommunikation.

Starkare varumärke och en tydlig bild av Huddinge kommun

Syftet med manualen är att

  • skapa en tydlig visuell identitet, som både stärker Huddinge kommuns varumärke och gör kommunikationen mer kostnadseffektiv.
  • våra produktioner ska hålla hög kvalitet och ha ett konsekvent utseende. Det skapar tydlighet och igenkänning hos mottagaren.
  • förenkla för alla som producerar. Tydliga riktlinjer underlättar arbetet, eftersom vi inte behöver hitta nya lösningar varje gång vi tar fram nytt material.

Manualen är till för både medarbetare och leverantörer

Varumärkesmanualen är till för att underlätta arbetet för medarbetare inom Huddinge kommun, men också för externa formgivare, byråer, tidningar, tryckerier och andra som Huddinge kommun anlitar. Alla som tar fram kommunikationsmaterial för kommunen ska följa de riktlinjer och regler som finns i manualen.

Som komplement till manualen och som stöd i det dagliga arbetet finns även en rad mallar i Officepaketet och Indesign. 


Vill du veta mer om innehållet i denna manual?
Kontakta kommunikationssektionen.

 

Två personer i natur på varsin mountainbike

Fotograf: Maja Brand, fotat i Flottsbro