Plan- och styrdokument

Stenmoskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling skickar du efter genom att mejla till Marianne Widercrantz, marianne.widercrantz@huddinge.se.

Kontakt Stenmoskolan

Telefon: 08-535 306 00

Uppdaterad 28 september 2023

Var informationen till din hjälp?