En lärare och en elev tittar på ett papper som läraren håller i, hon pekar på något på papperet med en penna.