En lärare och en elev tittar på ett papper som läraren håller i, hon pekar på något på papperet med en penna.

Stenmoskolan

Stenmoskolan är en tvåparallellig kommunal F-3 skola där vi tillämpar ett tematiskt arbetssätt och har en god samverkan mellan skola och fritids under hela skoldagen.

Stenmoskolan startade sin verksamhet 1978. Idag är det en tvåparallellig skola från förskoleklass till åk 3. På skolan arbetar 25 personer med våra cirka 220 fantastiska elever. 

Stenmoskolan är en del av Källbrinks rektorsområde tillsammans med Skogskällan och Källbrinksskolan.

Vår vision lyder: "Till våra skolor går eleverna med glädje, förväntan, lust att lära och vetskapen att de blir väl bemötta och respekterade av både kamrater och vuxna. Från våra skolor går eleverna med goda ämneskunskaper, stärkt sjävförtroende, trygghet i sin identitet och lust till vidare studier."

Kontakt Stenmoskolan