Vad vill du läsa?

Elever i klassrum.

Hos oss kan du välja mellan fyra olika program. Gemensamt för dem alla är ett fokus på innovation och ett entreprenöriellt förhållningssätt. Innovation är för oss att tänka, skapa och presentera något nytt som har värde och betydelse för andra. 

  • Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi
  • Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap
  • Teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap
  • Vård- och omsorgsprogrammet

Uppdaterad 3 november 2022