Våra program

Hos oss kan du välja mellan fyra olika program. Gemensamt för dem alla är ett fokus på innovation och ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Innovation är för oss att tänka, skapa och presentera något nytt som har värde och betydelse för andra. 

En glad elev håller upp en mörkblå collagetröja.

Ekonomiprogrammet

På Ekonomiprogrammet hos oss läser du entreprenörskap redan i årskurs 2. Detta gör vi som en förberedelse infår tredje året, då du startar och driver UF-företag under hela läsåret.

Ekonomiprogrammet ger dig behörighet till många olika eftergymnasiala utbildningar, och du får en bred bas att bygga vidare på. 

Mer om Ekonomiprogrammet

En elev får hjälp av sin lärare.

Naturvetenskapsprogrammet

På Widerströmskas naturlinje blandar vi teori och praktiska moment. Du får träna på att lösa problem och utveckla en analystisk förmåga och ett kritiskt tänkande.

Utbildningen passar dig som är intresserad av naturvetenskap och matematik och vill ha en bred gymnasieutbildning som öppnar upp många dörrar för vidare studier.

Mer om Naturvetenskapsprogrammet

Elev på Vård och omsorgsprogrammet står i korridoren med böcker och ler.

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet ger dig en varierad studietid med både teoretiskt och praktiskt lärande.

Du får till exempel färdigheter inom medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Delar av utbildning genomförs på en eller flera arbetsplatser, genom så kallat Arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Mer om Vård- och omsorgsprogrammet

Uppdaterad 10 april 2024