Lämna ditt Huddingeförslag

Här lämnar du enkelt ditt Huddingeförslag

Alla som bor i Huddinge kommun kan lämna, stödja och kommentera förslag. Det finns ingen åldersbegränsning. Även barn och ungdomar kan engagera sig och lämna ett Huddingeförslag.

Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag kan inte lämna ett Huddingeförslag.

När du lämnar ett Huddingeförslag måste du uppge för- och efternamn, adress, ålder, och kön. Du ska också lämna en kontaktadress dit det går att skicka återkoppling kring förslaget.

Om du vill stödja ett Huddingeförslag måste du registrera dig med namn och kontaktuppgifter.

Ett förslag är aktivt och kan samla underskrifter under 90 dagar. En underskrift per person och förslag räknas.

Du ansvarar själv för att marknadsföra ditt förslag. Du kan enkelt dela ditt förslag på Facebook, Instagram och Twitter, och tagga det med en särskild hashtag. Samtliga förslag taggas med #huddingeförslag

Om du vill ha hjälp med att skicka in ditt Huddingeförslag kan du kontakta Servicecenter, Sjödalstorget 13, Huddinge centrum, tfn 08-535 300 00.

Uppdaterad 21 november 2019

Var informationen till din hjälp?