Vad händer sen?

  1. Ditt förslag publiceras så snart det har granskats. Om förslaget inte blir godkänt kontaktar vi dig och förklarar varför.
  2. När det publicerats finns ditt Huddingeförslag tillgängligt för andra att läsa, kommentera och rösta på.
  3. Om ditt Huddingeförslag får över 100 röster inom 90 dagar, överlämnas det till ansvarig nämnd eller förvaltning för beslut eller ställningstagande.
  4. När Huddinge kommun har fattat beslut i ärendet, publiceras det i anslutning till förslaget.

Uppdaterad 28 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?