Vad ska ett Huddingeförslag innehålla?

Vad är ett Huddingeförslag?

Förslaget ska handla om Huddinge kommuns verksamhet, alltså det som kommunen har möjlighet att besluta om. Det är bland annat:

  • stadsplanering
  • miljö
  • turism
  • näringsliv
  • socialtjänst och äldreomsorg
  • barnomsorg och skola
  • kultur- och fritidsverksamhet.

I ditt Huddingeförslag berättar du tydligt vad du vill att Huddinge kommun ska göra. Du beskriver vad du vill ska hända och varför.

Vad är inte ett Huddingeförslag?

Felanmälan, beställningar eller inlägg i pågående ärenden räknas inte som Huddingeförslag. Synpunkter och klagomål är inte heller Huddingeförslag.

Lämna synpunkter och klagomål

Förslag som strider mot lagen eller som är kränkande på annat sätt kommer inte att publiceras. De får heller inte innehålla sekretessinformation eller handla om frågor som berör någon enskild person.

Så skriver du ett Huddingeförslag

  • Ditt Huddingeförslag ska bestå av en rubrik och en beskrivning av ditt förslag. Försök begränsa ditt förslag till cirka en halv A4-sida (ungefär 2 000 tecken). Du får gärna bifoga bilder, filmer och dokument.
  • Tänk på att skriva så tydligt som möjligt så att andra kan förstå ditt Huddingeförslag. Skriv ett förslag, inte flera i samma inlägg. Det måste vara tydligt för andra vad det är de kan rösta på!
  • Var konstruktiv och ha en hänsynsfull ton.

Uppdaterad 16 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?