Tre barn i yngre tonåren syns ovanifrån då de tittar ner på en ipad.

Källbrinksskolan

Källbrinksskolan är en kommunal skola med årskurserna 7-9 som ligger i Sjödalen-Fullersta, alldeles intill ett naturskönt område med skog och Källbrinks idrottsplats.

På Källbrinksskolan finns cirka 500 elever och 45 medarbetare. Verksamheten är indelad i arbetslag – Safir, Smaragd, Rubin, Diamant, Briljant, Juvel – som leds av två biträdande rektorer och en pedagogisk utvecklingsledare. Skolan präglas av positiv elevsyn, relationellt arbete och höga förväntningar på såväl elever som medarbetare. På skolan arbetar vi med fyra prioriterade områden: NPF-säkring, lärande, IKT och miljö. 

På Källbrinksskolan arbetar vi efter devisen:

  • att kunskap uppstår i möten mellan människor,
  • att elever som förstår syftet med skolarbetet blir motiverade och lyckas därigenom med sina studier,
  • att kunskap kan uttryckas på många olika sätt.

Detta innebär att vi på skolan arbetar mycket med att göra eleverna aktiva i varandras lärande, att alltid tydliggöra syftet med arbetsuppgifter och att hela tiden utveckla alternativa examinationsformer. 

 

Kontakta Källbrinksskolan