Långsjöskolan

Långsjöskolan planeras att byggas i Segeltorp. Skolan kommer att vara en skola för barn från förskoleklass till årskurs tre.

Skolan har redan startat sin verksamhet och har idag cirka 320 elever från förskoleklass och upp till årskurs 3, som går i Segeltorpsskolans lokaler. Planen är att Långsjöskolans elever även fortsättningsvis kommer att gå i Segeltorpsskolans lokaler, fram till dess att den nya skolan står färdig.

Läs mer om planarbetet för Långsjöskolan

Från och med 1 juli 2017 utgör Långsjöskolan och Skansbergsskolan ett rektorsområde med en gemensam rektor.

Kontakt

Chronas Väg 12, 141 71 Segeltorp

Telefon: 08-535 330 70