Om skolan

Långsjöskolan tillhör Segeltorpsskolan rektorsområde sedan 1 augusti 2022. Rektorsområdet består av tre grundskolor, Långsjöskolan F-3, Skansbergsskolan F-3 och Segeltorpsskolan 4-9.

Långsjöskolan har ca 360 elever från förskoleklass till årskurs 3, där varje årskurs bildar en avdelning. 

Skolans ledningsgrupp består av rektor och tre biträdande rektorer. Rektor har det övergripande ansvaret, medan biträdande rektorer, tillsammans med rektor, har det operativa ansvaret för skolan. Skolan är organiserad i tre pedagogiska arbetslag, där varje arbetslag leds av en arbetslagsledare. På fritids finns en avdelningsansvarig grundlärare i fritidshem på varje avdelning.

Skolan arbetar utifrån de styrdokument, där skolans formella uppdrag formuleras i Skollagen, LGR 22, FN:s barnkonvention och ”Allmänna råd för fritidshem”.

Utifrån dessa övergripande styrdokument har skolorna formulerat ett systematiskt kvalitetsarbete, en plan mot kränkande behandling, Elevhälsoplan, Utrymningsplan och Krisplan.

Långsjöskolan genomsyras av att alla tar personligt ansvar och visar det genom att vi är hjälpsamma, engagerade och har höga förväntningar på varandra.

 

 

Uppdaterad 8 december 2023

Var informationen till din hjälp?