Om skolan

Långsjöskolan tillhör Segeltorpsskolan rektorsområde sedan 1 augusti 2022. Rektorsområdet består av tre grundskolor, Långsjöskolan F-3, Skansbergsskolan F-3 och Segeltorpsskolan 4-9.

Idag är det cirka 340 elever som går på Långsjöskolan från förskoleklass till årskurs 3.

Skolans ledningsgrupp består av rektor och två biträdande rektorer. Rektor har det övergripande ansvaret, medan biträdande rektorer, tillsammans med rektor, har det operativa ansvaret för skolan. Skolan är organiserad i fyra pedagogiska arbetslag, där varje arbetslag leds av en arbetslagsledare. På fritids finns en arbetslagsledare per enhet.

Skolan arbetar utifrån de styrdokument, där skolans formella uppdrag formuleras i Skollagen, LGR 11, FN:s barnkonvention och ”Allmänna råd för fritidshem”.

Utifrån dessa övergripande styrdokument har skolorna formulerat en Verksamhetsplan, Plan mot kränkande behandling, Trygghetsplan, Brandplan och Krisplan.

Långsjöskolan genomsyras av att alla tar personligt ansvar och visar det genom att vi är hjälpsamma, engagerade och har höga förväntningar på varandra.

 

 

Uppdaterad 3 maj 2023

Var informationen till din hjälp?