Siluettbild. Illustration med hus och träd.

Vårt framtida Huddinge

Det här är förslag till reviderad översiktsplan för Huddinge kommun. Översiktsplanen visar hur hela Huddinge ska utvecklas för att bidra till en hållbar framtid.

Granskningen är slut – nu gör vi ändringar

Mellan den 15 juni och den 15 oktober 2022 var vårt förslag till reviderad översiktsplan ute på granskning. Då hade privatpersoner, myndigheter och andra intresserade chans att tycka till. Nu bearbetar vi förslaget utifrån de synpunkter vi fått in. Sedan är det dags för Huddinges politiker att fatta beslut om planen. Antagande av planen planeras till mars 2023.

Översiktsplanen styr utvecklingen till 2050

Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta och beskriver hur en långsiktigt hållbar utveckling utifrån Agenda 2030 ska uppnås. I översiktsplanen visar vi hur bebyggelse, naturområden och infrastruktur i hela Huddinge ska utvecklas eller bevaras.