Om Rosenhills SU

Rosenhills SU är kommunövergripande Särskilda Undervisningsgrupper för elever som går i en av Huddinge kommuns kommunala grundskolor och av olika orsaker inte kan ta till sig undervisningen i sin hemskola men där det inte finns en diagnos med kognitiv funktionsnedsättning. En placering på skolan är en åtgärd i ditt barns åtgärdsprogram och innebär en placering i en grupp på max 12 elever. Ditt barn behåller sin plats i sin hemskola och åtgärden utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att det är rätt åtgärd. Syftet är att ditt barn ska kunna ingå i en grupp i ett mindre sammanhang, med en undervisning och en miljö som är anpassad för barn med NPF och/eller språkliga svårigheter. Ansökan till enheten görs av hemskolerektor.

Uppdaterad 19 april 2023

Var informationen till din hjälp?